Jestem położną - studiuję - proszę o wypełnienie ankiety przez położne środowiskowe.

Położnictwo 2015.

 

Dzień Dobry, jestem studentką III roku kierunku: pedagogika specjalna, specjalności: wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

Celem ankiety jest uzyskanie informacji na temat wykorzystania elementów wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w pracy położnej środowiskowej

Ankieta jest anonimowa. Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane do celów statycznych. 

Uprzejmie proszę o zapoznanie się z treścią pytań i udzielenie na nie odpowiedzi. 


Serdecznie zapraszam!

 

Przejdź do ankiety