Dlaczego związek pip nie informuje środowiska zawodowego pielęgniarek i położnych?

Działalność związku pip.

 

 

Dlaczego związek pip nie informuje naszej grupy zawodowej o:

1. szczegółowych ustaleniach z ministrem zdrowia podjętych na spotkaniu w dniu 30 kwietnia br., w tym zaakceptowanego przez związek pip i ministra zdrowia harmonogramu wspólnych działań,

2. treści propozycji ministra zdrowia w zakresie propozycji wzrostu wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych przesłanych związkowi w dniu 8 maja br.?

 

Zobacz komentarze na facebooku

 

Mariusz Mielcarek