Korespondencja z urzędami

 

 

Przy załatwianiu formalności, związanych z nostryfikacją wykształcenia, największą trudność sprawia nawiązanie pierwszego kontaktu z urzędami ze względu na barierę językową i związane z tym opory. Warto jednak wiedzieć, że pierwszy kontakt z urzędami powinien tak czy inaczej nastąpić w formie pisemnej – mailowo lub listownie, co jest dużym ułatwieniem, jako że w początkowym (czy nawet też średnio zaawansowanym) stadium nauki języka z reguły łatwiej jest pisać niż mówić. Zwracając się do urzędu pisemnie i otrzymując odpowiedź w tej samej formie, można też na spokojnie przeczytać (chociaż- by ze słownikiem) otrzymane pismo i mieć pewność, że wszystko dobrze się zrozumiało - co nie zawsze udaje się podczas rozmowy telefonicznej - zwłaszcza, że język niemiecki ma wiele różnych dialektów, które obcokrajowcom z początku często trudno jest zrozumieć.
W celu ułatwienia pierwszego kontaktu z urzędami postanowiłam sporządzić dla Czytelniczek niniejszej Gazety kolejną „ściągę“ - wzór pierwszego pisma. Pierwszy kontakt powinien zawierać krótki opis sytuacji i podstawowe informacje o sobie oraz prośbę o przesłanie dalszych informacji. W odpowiedzi otrzymuje się z reguły maila lub list z indywidualnym wykazem dokumentów oraz wskazówkami na temat prawidłowej formy ich składania (o czym pisałam już w jednym z wcześniejszych artykułów na łamach tej gazety) oraz dane kontaktowe urzędnika, który od tego momentu staje się osobą kontaktową, która prowadzi sprawę i do której należy kierować dalszą korespondencję. 
Poniżej wzór listu w języku polskim i niemieckim – dla porównania w formie tabeli. Wzór uwzględnia kilka opcji, z których należy wybrać tę odpowiednią. List ten stanowi oczywiście jedną z wielu możliwych wersji takiego pisma – można go zatem dowolnie modyfikować i zmieniać, np. podając inne miejsca pracy czy zakres kwalifikacji.

 

Mgr Anna Janas, autorka tekstu, jest tłumaczem przysięgłym, wykonującym uwierzytelnione tłumaczenia dla klientów z Polski i z Niemiec. Kontakt i dalsze informacje: [email protected] www.lingua74.de   tel. 0049-561- 475 86 91