Kolejna wtopa Zembali! NA TO ZGODY BYĆ NIE MOŻE!!! Zembala kończy strajk w Wyszkowie. I ogłasza ogólnopolską ocenę każdej pielęgniarki, pod względem: fachowości, doświadczenia oraz umiejętności! Od tego zależeć będzie podwyższenie płacy konkretnej pielęgniarki.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Zobacz materiał video. 

 

Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek powiedziała po zakończeniu strajku:

 

Osiągnęliśmy satysfakcjonującą podwyżkę, cofnięto nam wypowiedzenia dyscyplinarne i wszystkie inne zapisy dotyczące minimalnych norm, regulaminu wynagradzania są zapisane. Będziemy pracować. 

 

Zembala o podwyżkach:

 

Od miesiąca września będzie wprowadzone podwyższenie płac dla pielęgniarek i położnych w całym kraju. Środki które zostały starannie wygospodarowane w wyniku działań ministra zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, przy całej szczupłości środków ze względu na rozwijające się potrzeby, będą przeznaczone na to aby dyrektorzy tych jednostek wspólnie z liderami środowiska pielęgniarskiego i położniczego, przekazali w kwocie, którą sami liderzy i dyrektor szpitala oceni, patrząc na fachowość, patrząc na doświadczenie i patrząc na umiejętności. 

 

Czy taką oceną kierowano się przy płacach lekarzy?

 

Mariusz Mielcarek

 

 

 

Zobacz komentarze na facebooku ZembalaniejestesBOGIEM

 

Zobacz wideo tutaj