Dofinansowane specjalizacje 2015 - zobacz informator redakcji Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych, nakład 90 tysięcy egzemplarzy.

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych pielegniarki.info.pl - Nakład 90 tysięcy egzemplarzy.

 

 

Zobacz informator o dofinansowanych specjalizacjach pielęgniarek i położnych 2015 

 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Dofinansowane specjalizacje 2015