Wiceminister zdrowia - jeszcze w lipcu, "z przyjemnością" poinformujemy społeczność pielęgniarek i położnych o rezultatach negocjacji w sprawie płac.

Pielęgniarstwo 2015.

 

Posiedzenie Sejmowej Komisji Zdrowia w dniu 8 lipca 2015 roku

 

Podsekretarz stanu w MZ Cezary Cieślukowski:


"Dziękuję bardzo. Odpowiadam na pytanie pana posła. Oczywiście, ministerstwo ma w planie wprowadzenie rozwiązań formalnoprawnych popartych ujęciem w budżecie Narodowego Funduszu Zdrowia środków finansowych, przeznaczonych na skierowanie dodatkowego strumienia pieniędzy na podwyżki we wszystkich grupach pielęgniarek i położnych. Temat ten jest w tej chwili przedmiotem negocjacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych. Określiliśmy ramy finansowe i harmonogram czasowy – w tej chwili jest on precyzowany odnośnie do każdej grupy i wielkości środków – i zakładamy, że te negocjacje, jeżeli zostaną skutecznie przeprowadzone i zakończone porozumieniem, dadzą efekt w postaci podwyżek już od 1 września 2015 r...


(...)


Tak, od 1 września 2015 r. Oczywiście przedmiotem negocjacji jest zarówno skala podwyżek, jak i harmonogram obejmowania podwyżkami poszczególnych grup finansowanych poprzez różne sposoby rozliczania świadczeń. Równolegle prowadzone są negocjacje dotyczące wpisania pielęgniarek do tak zwanych koszyków gwarantowanych świadczeń leczniczych. W tym przypadku zespół również pracuje nad tym, żeby określić zarówno kwalifikacje, jak i minimalną liczbę pielęgniarek na oddziałach, na zmianach, w poszczególnych rodzajach świadczeń szpitalnych. Zatem prace są kontynuowane, a o ich rezultatach na pewno z przyjemnością poinformujemy społeczność. Mam nadzieję, że stanie się to jeszcze w lipcu. Dziękuję bardzo."

 

Ze stenogramu posiedzenia Komisji wybrał 

Mariusz Mielcarek

 

 

 

 

Dołącz do społeczności protestującej wobec słów ministra zdrowia Mariana Zembali, który w kontekście zwolnień dyscyplinarnych strajkujących pielęgniarek powiedział: ktokolwiek podjąłby strajk, na drugi dzień będzie przeze mnie zwolniony!

 

Dołacz do społeczności na

https://www.facebook.com/ZembalaniejestesBOGIEM