PRAWI I SPRAWIEDLIWI dyrektorzy szpitali: podwyżki dla pielęgniarek i położnych to niekonstytucyjne rozwiązanie, konfliktowanie różnych grup pracowniczych, a projekt rozporządzenia "podwyżkowego" należy wycofać! Dyrektorów popierają ... związki zawodowe.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

10 sierpnia w siedzibie Konfederacji Pracodawców Polskich odbyło się spotkanie pracodawców, związków zawodowych, wiceprezesa NFZ Krzysztofa Tuczapskiego oraz przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia. Zaproszenia nie przyjęły przedstawicielki OZZPiP.

Tematem spotkania był bulwersujący partnerów społecznych projekt rozporządzenia dotyczący m.in wzrostu wynagrodzeń tylko dla jednej grupy zawodowej i wykluczający z negocjacji pozostałe związki zawodowe zrzeszające pielęgniarki i położne oraz pracodawców.
Ci ostatni będą musieli realizować to rozporządzenie w praktyce.

Obecni na spotkaniu dyrektorzy i prezesi publicznych i niepublicznych szpitali podnosili nie tylko niekonstytucyjność proponowanych rozwiązań ale również niemożliwość takiego rozdziału środków finansowych, które nie wywołały by konfliktów wśród pracowników.

Stanowisko NSZZ "Solidarność" wyrażone w stanowisku Prezydium KK (uzgodnionym z Sekretariatem Ochrony Zdrowia) jest jednoznaczne-projekt rozporządzenia należy niezwłocznie wycofać z konsultacji społecznych jako rażąco niezgodny z prawem (treść Stanowiska tutaj). Związek domaga się od, premier Kopacz odwołania ministra Zembali za nieprzestrzeganie prawa w projektowanym przez resort rozporządzeniu.

Niestety, informacje i tłumaczenia obecnego na spotkaniu wiceministra zdrowia C. Cieslukowskiego budziły zaskoczenie i konsternację zebranych. Konkludując przedstawiciel resortu nie deklarował objęcia rozporządzeniem pozostałych pracowników ani zmian w rozporządzeniu dotyczących obecności przy negocjacjach w szpitalach innych związków zawodowych - "nie mogą w nich uczestniczyć ci, którzy nie mają szans na podwyżkę".

Pracodawcom zakomunikował że przecież nikt ich nie zmusza do skorzystania ze środków finansowych zapisanych w rozporządzeniu... Ot i demokracja w wydaniu PO-PSL...

Pracodawcy i przedstawiciele związków zawodowych zapowiedzieli dalsze wspólne działania na rzecz wycofania szkodliwego społecznie rozporządzenia i presji na resort, aby dokument włączał pozostałe zawody medyczne jak również pracodawców w trybie ustalania i dystrybucji podwyżek.

Powyższy komunikat pochodzi ze strony NSZZ Solidarność Sekretariat Ochrony Zdrowia