(2) Szpitale to "państwa w państwie". Dyrektor przyznaje sekretarce dodatek za ... "prowadzenie gospodarki lekami".

 

Z protokołu kontroli Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej:

"W czasie czynności kontrolnych w dokumentach księgowych, a nie w „dokumentacji pracownika” stwierdzono dokument na podstawie którego dla Pani sekretarki, dyrektor kontrolowanej jednostki przyznał stały dodatek za prowadzenie gospodarki lekami ….. zł brutto od dnia ... - brak podstaw prawnych przyznania dodatku, brak daty sporządzenia dokumentu, brak potwierdzenia odbioru pisma przez pracownika, obowiązujący w tym czasie Regulamin wynagradzania pracowników (wykaz stanowisk, na których przysługuje dodatek funkcyjny i stawki dodatku funkcyjnego) - nie przewidywał możliwości przyznania tego typu stałego dodatku. Ponadto w tym czasie obowiązywała jeszcze umowa zlecenia na prowadzenie apteki wewnętrznej z panią ….. i osoba ta za miesiąc marzec otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie - czyli za jeden miesiąc dwie osoby otrzymały wynagrodzenie za to samo." 
 
 
Z protokołu kontroli wybrał 
Mariusz Mielcarek