Uzupełnienie do stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie dodatków dla pielęgniarek i położnych zapisanych w rozporządzeniu z dnia 8 września br.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie do stanowiska ministra zdrowia

w sprawie wynagrodzeń dla pielęgniarek


 

Uzupełnienie do stanowiska Ministra Zdrowia w sprawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400):

Świadczeniodawca przy  przekazywaniu informacji o liczbie pielęgniarek i położnych zgodnie z § 2 ust. 1  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400) powinien również uwzględnić pielęgniarki i położne realizujące świadczenia wysokospecjalistyczne, wykazując je, w towarzyszącej tym świadczeniom, umowie – w rodzaju leczenie szpitalne, którą ma zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Powyższe opublikowano na stonie mz w dniu 28 września 2015