Kabaretu z porozumieniem cd. Pielęgniarko! Położno! Chcesz coś wiedzieć o porozumieniu, zwróć się do zakładowej organizacji związkowej. Tak mówi władza związku pip.

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, materiały dotyczące porozumienia z Ministerstwem Zdrowia z dnia 23 września br. tj.:

1.  Porozumienie.

2.  Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, zawierający zmiany które zostały wynegocjowane w porozumieniu.

3. Analizę przepisów porozumienia oraz projektu rozporządzenia – „ściągę”, w jaki sposób należy interpretować krok po kroku zapisy porozumienia i co przewiduje zmieniony projekt rozporządzenia MZ

zostały przesłane Przewodniczącym Zakładowych, Międzyzakładowych oraz Regionalnych organizacji związkowych OZZPiP.

Osoby zainteresowane treścią dokumentów prosimy o zwrócenie się do w/w organizacji.

Powyższy komunikat opublikowano na stronie władz związku pip, w 7 dniu po podpisaniu porozumienia