Dodatkowe 1000 euro dla pielęgniarek - niedobory pielęgniarek psychiatrycznych w Irlandii

Praca za granicą

 

 

Dodatkowe 1000 euro dla pielęgniarek

 

Wiele obszarów ochrony zdrowia w Irlandii jest niewydolnych z powodu braku pielęgniarek. Powoduje to opóźnienia w przyjmowaniu pacjentów i dodawaniu ich do listy oczekujących. Dla poprawy tego stanu została podpisana nowa umowa - tzw. umowa Lansdowne Road, dzięki której w okresie 2016-2017 mają zostać podniesione płace pielęgniarek.

Irlandia walczy z dużym niedoborem pielęgniarek, również psychiatrycznych, których szczególnie zaczyna brakować. Peter Hughes ze Związku Pielęgniarek Psychiatrycznych (PNA) powiedział, że oferta dodatkowych 1000 € w okresie od 2016 do 2017 nie wystarczy, aby zachęcić pielęgniarki pracujące za granicą do powrotu do irlandzkich szpitali. Nawet obowiązująca umowa Haddington Road, zapewniająca wymiar czasu pracy równy 39 godzin tygodniowo, nie jest w stanie poprawić sytuacji w zakresie niedoboru personelu.

Hughes podkreślił, że „... mamy ogromny niedobór pielęgniarek psychiatrycznych. Działa kampania mająca na celu zatrudnianie pielęgniarek z Wielkiej Brytanii do pracy tutaj, w Irlandii. Z tym, że w Wielkiej Brytanii pielęgniarki już nawet w pierwszym okresie zawodowym zarabiają około 6000 € więcej niż nasze pielęgniarki”.
 

Źródło : Independent.ie

 

 

 

Powyższy artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych