Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych


EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

Zapraszamy na  NOWE specjalizacje:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
koniec naboru: 2021-03-27 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo chirurgiczne
koniec naboru: 2021-04-24 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo internistyczne
koniec naboru: 2021-03-27 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo operacyjne
koniec naboru: 2021-02-06 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
koniec naboru: 2021-04-24 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo psychiatryczne
koniec naboru: 2021-04-24 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
koniec naboru: 2021-04-24 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
koniec naboru: 2021-04-24 koszt: 5250.00zł

 

Zapraszamy na NOWE kursy kwalifikacyjne:

Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
koniec naboru: 2021-04-24 koszt: 1549.00zł

Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
koniec naboru: 2021-04-24 koszt: 1549.00zł

 

Zapraszamy na NOWE kursy specjalistyczne:

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
koniec naboru: 2021-06-11 koszt: 350.00zł

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka
koniec naboru: 2021-05-21 koszt: 310.00zł

Resuscytacja książeniowo-oddechowa
koniec naboru: 2021-05-14 koszt: 350.00 zł

Wywiad i badanie fizykalne
koniec naboru: 2021-04-23 koszt: 550.00 zł

Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I
koniec naboru: 2021-05-14 koszt: 450.00 zł

Wykonywanie i ocena testów skórnych
koniec naboru: 2021-04-23 koszt: 340.00 zł

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
koniec naboru: 2021-05-28 koszt: 280.00 zł

Szczepienia ochronne dla położnych
koniec naboru: 2021-04-23 koszt: 190.00 zł

 

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA NOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ SZKOLENIA MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ (1 TYDZIEŃ) ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE SMK. PRZY WYBORZE ORGANIZATORA SZKOLENIA PROSZĘ WYBRAĆ:

ECKP Bartosz Uchamnowicz-Poznań
 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław

Tel: 71 797 57 57
Tel kom: 783 371 474

strona internetowa: www.eckp.wroclaw.pl
adres e-mail: [email protected]


EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

Zapraszamy na NOWE specjalizacje:

Specjalizacja anestezjologiczna i intensywnej opieki
koniec naboru: 2020-09-20 koszt: 4680.00 zł

Specjalizacja operacyjna
koniec naboru: 2020-09-20 koszt: 4500.00 zł

Specjalizacja ginekologiczno-położnicza
koniec naboru: 2020-09-20 koszt: 4500.00 zł

Specjalizacja onkologiczna
koniec naboru: 2020-09-20 koszt: 4500.00 zł

Specjalizacja chirurgiczna
koniec naboru: 2020-10-18 koszt: 4500.00 zł

Pielęgniarstwo geriatryczne 
koniec naboru: 2020-09-20 koszt: 4500.00zł

Specjalizacja epidemiologiczna
koniec naboru: 2020-10-18 koszt: 4500.00 zł

Specjalizacja opieki paliatywnej
koniec naboru: 2020-09-20 koszt: 4500.00 zł

Specjalizacja psychiatryczna
koniec naboru: 2020-10-18 koszt: 4500.00 zł

Specjalizacja internistyczna
koniec naboru: 2020-10-18 koszt: 4500.00 zł

Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących
koniec naboru: 2020-09-20 koszt: 4500.00 zł

 

Zapraszamy na NOWE kursy specjalistyczne:

Leczenie ran dla pielęgniarek
koniec naboru: 2020-11-07 koszt: 700.00 zł

Leczenie ran dla położnych
koniec naboru: 2020-11-07 koszt: 700.00zł

Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów
koniec naboru: 2020-11-14 koszt: 450.00zł

Ordynowanie leków i wypisywanie recept część I
koniec naboru: 2020-11-28 koszt: 450.00zł

Porty dostępu naczyniowego - nowoczesna metoda podawania leków
koniec naboru: 2020-10-31

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
koniec naboru: 2020-09-19 koszt: 450.00zł

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka
koniec naboru: 2020-10-25 koszt: 380.00zł

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 
koniec naboru: 2020-11-21 koszt: 450.00zł

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
koniec naboru: 2020-10-18 koszt: 480.00zł

Wywiad i badanie fizykalne 
koniec naboru: 2020-11-08 koszt: 750.00zł

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe 
koniec naboru: 2020-10-24 koszt: 670.00zł

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA NOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ SZKOLENIA MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ (1 TYDZIEŃ) ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE SMK. PRZY WYBORZE ORGANIZATORA SZKOLENIA PROSZĘ WYBRAĆ:

ECKP Bartosz Uchamnowicz-Poznań

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 


 

 

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań
 ul. Mostowa 27 pok. 409, IV piętro
61-854 Poznań
Tel: 61 610 10 98
Tel kom: 783 314 474

 

strona internetowa: www.eckp.poznan.pl
adres e-mail: [email protected]