Kursy specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz specjalizacje dla pielęgniarek i położnych.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych


EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

Zapraszamy na  NOWE specjalizacje:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo chirurgiczne
koniec naboru: 2019-04-19 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
koniec naboru: 2020-01-25 koszt: 5250.00zł

Pielęgniarstwo neonatologiczne
koniec naboru: 2020-01-25 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja ochrony zdrowia pracujących dla pielęgniarek   
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja onkologiczna
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja opieki paliatywnej             
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja psychiatryczna     
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja epidemiologiczna
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja rodzinna dla pielęgniarek
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja internistyczna      
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

Specjalizacja operacyjna            
koniec naboru: 2020-04-19 koszt: 5250.00zł

 

Zapraszamy na NOWE kursy kwalifikacyjne:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii
koniec naboru: 2019-12-13 koszt: 1549.00zł

 

Zapraszamy na NOWE kursy specjalistyczne:

Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji
koniec naboru: 2020-03-20 koszt: 550.00zł

Edukator w cukrzycy
koniec naboru: 2020-04-24 koszt: 510.00zł

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa
koniec naboru: 2020-01-10 koszt: 350.00zł

Resuscytacja krążeniowo - oddechowa noworodka
koniec naboru: 2020-02-28 koszt: 310.00zł

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
koniec naboru: 2020-02-07 koszt: 280.00zł

Szczepienia ochronne dla położnych
koniec naboru: 2020-02-28 koszt: 190.00zł

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
koniec naboru: 2020-01-10 koszt: 350.00zł

Wywiad i badanie fizykalne
koniec naboru: 2020-01-24 koszt: 550.00zł

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
koniec naboru: 2019-01-17 koszt: 610.00zł

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA NOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ SZKOLENIA MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ (1 TYDZIEŃ) ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE SMK. PRZY WYBORZE ORGANIZATORA SZKOLENIA PROSZĘ WYBRAĆ:

ECKP Bartosz Uchamnowicz-Poznań
 

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Wrocław

 ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13
50-048 Wrocław

Tel: 71 797 57 57
Tel kom: 783 371 474

strona internetowa: www.eckp.wroclaw.pl
adres e-mail: [email protected]


EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań

Zapraszamy na NOWE specjalizacje:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4680.00zł

Pielęgniarstwo chirurgiczne
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo epidemiologiczne
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo geriatryczne
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo internistyczne
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo onkologiczne
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo opieki paliatywnej
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo psychiatryczne
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

Pielęgniarstwo w ochronie zdrowia pracujących
koniec naboru: 2019-10-13 koszt: 4500.00zł

 

Zapraszamy na NOWE kursy kwalifikacyjne:

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii
koniec naboru: 2019-09-28 koszt: 1549.00zł

Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej terapii
koniec naboru: 2019-09-28 koszt: 1549.00zł

Pielęgniarstwo kardiologiczne
koniec naboru: 2019-09-28 koszt: 1549.00zł

Pielęgniarstwo transplantacyjne
koniec naboru: 2019-09-28 koszt: 1649.00zł

 

Zapraszamy na NOWE kursy specjalistyczne:

Endoskopia
koniec naboru: 2019-08-10 koszt: 730.00zł

Leczenie ran dla pielęgniarek
koniec naboru: 2019-08-31 koszt: 700.00zł

Leczenie ran dla położnych
koniec naboru: 2019-08-31 koszt: 550.00zł

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek
koniec naboru: 2019-07-29 koszt: 450.00zł

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego
koniec naboru: 2019-08-24 koszt: 480.00zł

Wywiad i badanie fizykalne
koniec naboru: 2019-09-01 koszt: 750.00zł

Żywienie dojelitowe i pozajelitowe
koniec naboru: 2019-08-10 koszt: 670.00zł

UWAGA!
W ZWIĄZKU Z WDROŻENIEM PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA NOWEGO SYSTEMU MONITOROWANIA KSZTAŁCENIA WSZYSTKIE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ SZKOLENIA MUSZĄ BYĆ WCZEŚNIEJ (1 TYDZIEŃ) ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE SMK. PRZY WYBORZE ORGANIZATORA SZKOLENIA PROSZĘ WYBRAĆ:

ECKP Bartosz Uchamnowicz-Poznań

SZCZEGÓŁY NA STRONIE INTERNETOWEJ EUROPEJSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO
 


 

 

EUROPEJSKIE CENTRUM KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO - Poznań
 ul. Mostowa 27 pok. 409, IV piętro
61-854 Poznań
Tel: 61 610 10 98
Tel kom: 783 314 474

 

strona internetowa: www.eckp.poznan.pl
adres e-mail: [email protected]