Do 2020 roku będzie brakować 220 tys. pielęgniarek i opiekunek

Praca za granicą

 

 

 

Wobec deficytu personelu opiekuńczego w Niemczech rząd planuje specjalną kampanię za granicą - informuje niemiecki portal DW.de. Kampania ma za zadanie zachęcić pielę-gniarki z innych krajów do pracy w Niemczech.

 

 

Rząd chce zorganizować kampanię, której celem będzie werbunek wykwalifikowanego personelu, szczególnie z krajów Europy. Ma się ona odbyć między innymi w Grecji, Włoszeh, Portugalii, Serbii, Bośni i Hercegowinie - podaje sierpniowy dziennik „Rheinische Post”. Pod koniec 2011 roku w Niemczech było 2,5 miliona osób obłożnie chorych lub niedołężnych. Według szacunków Federalnego Zrzeszenia Prywatnych Oferentów Usług Socjalnych (BPA) w 2013 roku brakowało w Niemczech co najmniej 30 tys. pielęgniarek i opiekunek. Niektóre źródła mówią już o braku 70 tysięcy pielęgniarek. Według tej samej organizacji w 2020 roku liczba ta wzrośnie do 220 tys. Niemcy już teraz odczuwają duży deficyt personelu pielęgniarskiego. Z roku na rok będzie jeszcze gorzej, bo chorych stale przybywa, a wykwalifikowanego personelu niestety nie - informuje portal. Natomiast portal www.tagesspiegel.de informuje, że nakłonienie ludzi do pracy w Niemczech w sektorze opieki nie jest jednak łatwym zadaniem. Niemiecki rynek pracy był długo zamknięty i większość (w tym Polacy, Czesi czy Węgrzy), chcąca pracować za granicą zdecydowała się już dawno na bardziej przystępne kraje, jak Wielka Brytania czy Szwecja. Utrudnieniem jest także to, że język niemiecki nie należy do łatwych w nauce, a w zawodach pielęgniarskich nie sposób obyć się bez jego znajomości. Imigranci potrzebują wsparcia w tym zakresie, jednak jak dotąd brak jest praktycznych pomysłów. Barierą są też urzędnicze procedury. Wiele Wiadomość ta jest wynikiem wielomiesięcznych negocjacji między Federalnym Ministerstwem Pracy a Stowarzyszeniem Pracodawców. Nowa stawka za godzinę pracy dotyczy prawie 780 tysięcy pracowników w ośrodkach opieki. Obecna płaca pielęgniarek w zachodnich landach Niemiec wynosi 9 euro na godzinę, a we wschodnich - 8 euro. Od stycznia 2015 roku na zachodzie Niemiec będzie ona wynosiła 9,40 euro, a na wschodzie 8,65 euro. Płace te będą obowiązywać do września 2017 roku i potem znów mają proporcjonalnie wzrosnąć. I tak w zachodnich landach będzie to 10 euro, a we wschodnich - 9,50 euro. Prezes stowarzyszenia Thomas Greiner jest jednak zawiedziony ustalonymi stawkami. Jego zdaniem: „Praca pielęgniarek jest o wiele bardziej cenna”. Proponowana podczas negocjacji stawka godzinowa przez pana Thomasa Greinero wynosiła 12,50 euro. Federalne Ministerstwo cieszy się z ustalonego porozumienia. „Potrzeba opieki ciągle rośnie, dlatego należy dbać o wykwalifikowanych pracowników opieki” - informuje. Federalne Ministerstwo Pracy ogłosiło na konferencji w Berlinie wzrost płac minimalnych w sektorze opieki. Podwyżki dla pielęgniarek będą obowiązywać od 1 stycznia 2015.Podwyżka płacy minimalnej niemieckich pielęgniarekosób pracuje poniżej swoich kwalifikacji. Centralny Urząd Pośrednictwa Pracy z Zagranicą działający dla Federalnego Urzędu Pracy stara się pozyskać pracowników nie tylko z krajów sąsiadujących z Niemcami, ale nawet z Filipin, Wietnamu czy Chin. Niemcy podejmują nawet bardziej niekonewencjonalne działania, aby przyciągnąć młodych ludzi do pracy w opiece. Na przykład w Erfurcie zorganizowano kampanię mającą na celu przybliżenie zainteresowanym zawodu opiekuna osób starszych i pokazanie, dlaczego warto wybrać właśnie tę ścieżkę zawodową. Kampania pod tytułem „Opieka potrzebuje bohaterów” stara się unaocznić, czym jest opieka, stawia opiekunów na pierwszym planie i pokazuje, że są to niejednokrotnie bohaterowie. Akcja stała się też okazją do podziękowania wszystkim bohaterom zasłużonym w opiekowaniu się osobami starszymi. Przez najbliższe 2 lata zawód opieku-na osób starszych będzie promowany w różnych mediach. Utworzono też specjalną stronę internetową www.pflege-braucht-helden.de, na której wszyscy zainteresowani znajdą m.in. informacje o zawodzie, możliwo-ściach kształcenia się w nim oraz np. filmy przedstawiające prawdziwych opiekunów osób starszych z regional-nych instytucji i ich codzienną pracę.

 

(Śmig)