Opublikowano rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie "recept wystawianych przez pielęgniarki i położne".

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

Zobacz treść rozporządzenia w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne

 

Zobacz także więcej informacji w sprawie recept pielęgniarek 

 

Zobacz informacje o receptach pielęgniarek w ostatnim wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych nr 6  - nakład 50 tysięcy egzemplarzy!