Nowe zawody pielęgniarskie? Asystent lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe)?

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

W dokumencie pt.: "Sprawozdanie za działań Ministra Zdrowia Mariana Zembali i Współpracowników w okresie od 16 czerwca do 10 listopada 2015 roku, zamieszczonym na stronie internetowej ministerstwa zdrowia, czytamy:

 

"Wprowadzenie nowych zawodów pielęgniarskich w tym rozpoczęcie prac nad nowym zawodem asystent lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe) – w ramach kształcenia podyplomowego pielęgniarek, prace nad przygotowaniem programu kształcenia w tym zakresie."

Więcej szczegółów w styczniowym wydaniu Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - nakład 50 tysięcy egzemplarzy.

Mariusz Mielcarek