Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1 - dodatek do gazety - Polnisches Portal der Krankenschwestern und Hebammen - jak Cię słyszą, tak Cię piszą

Pielęgniarki w Niemczech.

 

 

 

Jak Cię słyszą, tak Cię piszą  

Dyrektywa 2005/36WE Europejskiego Parlamentu i Rady (UE) stanowi: „Osoby, których kwalifikacje podlegają uznaniu, muszą posiadać znajomość języków niezbędną do wykonywania danego zawodu w przyjmującym państwie członkowskim.“ Zatem Dyrektywa nie wymienia wprost certyfikatu B2 jako jedynej możliwości udowodnienia znajomości języka. Czytaj dalej...

 

 

Zobacz inne artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.