Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 6 - dodatek do gazety - Polish Nursing and Midwifery Portal: poseł pyta: ile polskich pielęgniarek wyjechało za granicę; znaczące zmiany w zakresie uprawnień zawodowych; ułatwienia dla pielęgniarek spoza Europy

Pielęgniarki w Anglii.

 

 

 

Poseł pyta: ile polskich pielęgniarek wyjechało za granicę?

W dniu 19 sierpnia 2015 roku do ministerstwa zdrowia wpłynęła interpelacja poselska, zawierająca między innymi pytanie: „Czy Ministerstwo posiada dane, ile pielęgniarek wyjechało do pracy za granicę?” Czytaj dalej...

 

 

Polskie pielęgniarki okiem brytyjskiego pracodawcy

Bardzo często na różnych stronach i forach pielęgniarskich pojawiają się pytania typu: „Jak traktowane są polskie pielęgniarki w Anglii?”, „Jak odbierane są przez pracodawcę oraz społeczeństwo?”, „Jakiego wsparcia możemy oczekiwać?”. Czytaj dalej...

 

PIELĘGNIARKA PYTA PIELĘGNIARKĘ

Rozmowa z Agnieszką, polską pielęgniarką mieszkającą w Irlandii. Czytaj dalej...

 

Test językowy IELTS także w Irlandii, ale dopiero od czerwca!

Choć nie ma jeszcze oficjalnej informacji o dokładnej dacie wprowadzenia nowych zarządzeń, Irlandia także przygotowuje się do wprowadzenia testu językowego dla pielęgniarek. Dokładnej daty jeszcze nie podano, ale wiadomo, że będzie to czerwiec 2016. Czytaj dalej...

 

Znaczące zmiany w zakresie uprawnień zawodowych

Ministerstwo się waha i błyskawicznie zmienia zdanie pod naciskiem związków zawodowych. Czytaj dalej...

 

Refleksje z doświadczeń zawodowych

Pielęgniarki czeka pisanie refleksji o doświadczeniach zawodowych, formułowanie wniosków na przyszłość oraz przeprowadzenie obowiązkowej dyskusji na ten temat. Czytaj dalej...

 

Ułatwienia dla pielęgniarek spoza Europy

Można spodziewać się napływu pielęgniarek spoza Europy. Brytyjska prasa donosi, że w obliczu powszechnego niedoboru siły roboczej w służbie zdrowia rząd postanowił ułatwić zatrudnianie pielęgniarek spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zawód pielęgniarki ma być tymczasowo dodany do listy grup zawodowych o niedoborach kadrowych, tzw. Shortage Occupation List. Czytaj dalej...

 

 

 

Zobacz inne artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych

 

 

Powyższył artykuł pochodzi z Ogólnpolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.