Szpital ogłasza konkurs na kontraktowanie świadczeń pielęgniarskich na szpitalnych oddziałach. Podaje maksymalne oczekiwane ceny za 1 godzinę.

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

Świadczenia pielęgniarskie mają być realizowane w ramach "umowy kontraktowej". 

Konkurs dotyczy świadczeń pielęgniarskich w szpitalu powiatowym:

 

Oddziale Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Maksymalna oczekiwana cena przez szpital to 20 zł za godzinę świadczeń, dla specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 22 zł

 

Świadczenia opieki położnej w: Oddziale Ginekologiczno - Położniczym

Maksymalna oczekiwana cena przez szpital to 24 zł za godzinę świadczeń

 

Świadczeń pielęgniarskich/położniczych w: Oddziale Neonatologii

Maksymalna oczekiwana cena przez szpital to 21 zł za godzinę świadczeń

 

Świadczenia pielęgniarskie w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego na Bloku Operacyjnym

Maksymalna oczekiwana cena przez szpital to 22 zł za godzinę świadczeń, dla specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego 24 zł

 

Ogłoszenie pochodzi z listopad/grudzień 2015

 

wybrał z ogłoszenia konkursowego:

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.