Ile pielęgniarek i lekarzy jest posłami?

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

 

Ilu posłów obecnej kadencji sejmu w rubryce zawód wpisało: pielęgniarka?

 

 

2

 

Bernadeta Krynicka (PIS)

Data i miejsce urodzenia: 16-04-1970, Łomża

Wykształcenie: wyższe

Ukończona szkoła: Wszechnica Mazurska w Olecku, Wydział Pedagogiczny, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z promocją zdrowia - licencjat (1999) Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Pedagogiczny, Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza - magister (2000) Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Wydział Medyczny, Pielęgniarstwo - licencjat (2013)

 

Jolanta Szczypińska (PIS)

Data i miejsce urodzenia: 24-06-1957, Słupsk

Wykształcenie: średnie policelane/pomaturalne

Ukończona szkoła: Policealne Studium Medyczne, Pielęgniarstwo (1979)

Zawód: pielęgniarka dyplomowana

 

Ilu jest posłów lekarzy - 21.

 

Źródło informacji: strona internetowa sejmu