W Polsce pielęgniarek nie cenią. 13 zł brutto za godzinę umowa zlecenia w szpitalu. Czy to pielęgniarki się nie cenią?

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

                                                       *Kliknij po więcej informacji

 

W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego czytamy:

[...]

"M. S. uprawniona jest do wykonywania zawodu pielęgniarki. W spornym okresie pracowała na podstawie umowy o pracę w ZOZ (...) w B. jako pielęgniarka na Oddziale Chirurgii.

W dniu 1 września 2011 r. zawarła z (...). sp. z o.o. w B. umowę zlecenia w przedmiocie pełnienia obowiązków pielęgniarki wraz ze wszystkimi bezpośrednimi, pośrednimi i pomocniczymi czynnościami. Obowiązki pielęgniarki miały być świadczone na Oddziale (...) (...) w B. lub w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.

Do obowiązków zainteresowanej w ramach umowy zlecenia należało m. in.: przyjęcie dyżuru, raportowanie odbytego dyżuru, przygotowywanie zapotrzebowania na leki oraz sprzęt potrzebny na kolejny dyżur, opieka pielęgniarska nad pacjentem, prowadzenie dokumentacji medycznej, udział w zabiegach operacyjnych.

Umowa została zawarta na okres od 1 września 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Wynagrodzenie strony ustaliły na kwotę 13 zł brutto za godzinę pracy.

[...]

Zainteresowana w ramach umowy zlecenia wykonywała takie same czynności, co wynikające z jej obowiązków jako osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę w Szpitalu. 

[...]

Z uzasadnieni wyroku Sądu Apelacyjnego z dnia 14 października 2015 roku wybrał:

Mariusz Mielcarek