Pielęgniarki do ministra zdrowia: płaca minimalna pielęgniarki - 1,5 średniej krajowej, specjalistki - 1,7. Magistra ze specjalizacją - 2,0. Jaka jest Wasza opinia w tej sprawie?

Działalność związku pip.

 

 

Pismo władz związku pip z dnia 10 grudnia do ministra zdrowia, w którym postulują, aby płaca minimalna pielęgniarki i położnej wynosiła nie mniej niż 1,5 średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Pielęgniarki mającej specjalizację nie mniej niż 1,75. Natomiast z tytułem magistra i specjalizacją - dwukrotność średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Zobacz pismo władz związku pip 

 

Znaczy, że rozpoczęto uroczystości pogrzebowe porozumienia z 1.50 w nocy, z dnia 23 września 2015 roku?

 
Mariusz Mielcarek

 

 

                                                    *Kliknij po więcej informacji...

 

 

Zobacz także artykuły z Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych