Podczas debaty sejmowej jeden z posłów użył określenia na obecną opiekę medyczną... Zgadzacie się?

Pielęgniarstwo 2015.

 

 

 

 

 

MCDONALDYZACJA

 

 

Posiedzenie plenarne sejmu w dniu 30 grudnia 2015 roku

Poseł Jacek Kurzępa:

"Spór zbiorowy wynika m.in. z ignorowania postulatów załogi reprezentowanych przez różne związki, która w trosce o jakość swojej pracy, trosce o pacjentów nie zgadza się na proces mcdonaldyzacji opieki medycznej i żąda respektu wobec woli postępowania etycznego całego środowiska pielęgniarsko-ratowniczo-położniczego, grupy laborantów, diagnostów, techników medycznych oraz środowiska lekarskiego".

Wybrał ze stenogramu sejmowego

Mariusz Mielcarek

 

Zobacz także:

Pielęgniarstwo sprowadzone do poziomu "fabryki gwoździ"!