13 stycznia zebrał się po raz pierwszy Parlamentarny Zespół ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej

Pielęgniarstwo 2016.

 

 

13 stycznia odbyło sie pierwsze posiedzenie Parlamentarnego Zespółu ds. pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej. Wybrano prezydium, które skada się z czterech osób, trzech wiceprzewodniczących, a także przewodniczącego, którym została Bernadeta Krynicka również pielęgniarka.

 

Zgodnie z regulaminem, do zadań zespołu należy w szczególności:

1) Inicjowanie działań Sejmu i Senatu na rzecz polepszenia warunków pracy i płacy pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.


2) Dążenie do podniesienia statusu i atrakcyjności zawodów pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.


3) Wzmocnienie roli organizacji reprezentujących pielęgniarki, położne i innych pracowników opieki zdrowotnej w procesach legislacyjnych.

 

Celem powołania Zespołu jest inicjowanie debaty i propozycji rozwiązań na rzecz poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek, położnych i innych pracowników opieki zdrowotnej.

 

Karolina Krzynowek

 

 

Zobacz także artykuły w Ogólnopolskiej Gazecie Pielęgniarek i Położnych. Nakład - 50 tysięcy egzemplarzy.

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Doskonalenie Zawodowe: jak się dostać na dofinansowaną specjalizację; bezpłatne szkolenia

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Jedyna taka wyszukiwarka dla pielęgniarek i położnych w internecie!

 

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - dodatek Polish Nursing and Midwifery Portal - nowe zasady uznawania kwalifikacji pielęgniarki w Anglii