Na co się umówiły panie w czepkach w porozumieniu z ministrem Zembalą? Poseł do ministra zdrowia: dlaczego porozumienie nie objęło pielęgniarek w gabinetach zabiegowych lekarzy rodzinnych, punktach szczepień, zespołach ratownictwa medycznego...

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych.

 

 

 

 

Interpelacja
do Ministra Zdrowia
w sprawie braku podwyżki płac dla pielęgniarek zatrudnionych  
w przychodniach rodzinnych, w punktach szczepień i pogotowiu ratunkowym  w województwach: śląskim, małopolskim oraz mazowieckim

 


Szanowny Panie Ministrze!

Z informacji dostępnych w mediach oraz napływających do mojego biura poselskiego wynika, iż pielęgniarki zatrudnione w przychodniach rodzinnych, punktach szczepień i w systemie ratownictwa medycznego w województwach: śląskim, małopolskim i mazowieckim nie otrzymały nadal podwyżki płac. Podobnie jak ich koleżanki pracujące w szpitalach (którym wzrost płac przysługiwał od września 2015r.) miały one od 1 stycznia bieżącego roku otrzymać 400 zł podwyżki. 

Brak zapowiadanych podwyżek dla części pielęgniarek świadczy najwyraźniej  o tym, że przepisy rozporządzenia ministra zdrowia z 14 października 2015r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie są stosowane we wszystkich placówkach medycznych w naszym kraju.

W związku z powyższym, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy Pański resort został poinformowany o sytuacji części pielęgniarek pozbawionych podwyżki płac i monitoruje ją na bieżąco?

2. Czy trudności z otrzymaniem przez pielęgniarki zapowiadanej podwyżki płac mogą być spowodowane złą interpretacją zapisów rozporządzenia ministra zdrowia?

3. Kiedy i w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia zamierza rozwiązać problem będący przedmiotem niniejszej interpelacji?

Poseł RP

Anna Nemś