Proszę o pomoc! Jestem w trakcie pisania pracy magisterskiej oceniającej warunki pracy pielęgniarek.

Pielęgniarstwo 2016.

 

 

 

Jestem studentką ostatniego roku Zdrowia Publicznego, o specjalności Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia. 


Przygotowuję pracę magisterską, dotyczącą środowiska pracy pielęgniarek. 


W ramach badań niezbędnych do jej realizacji, proszę o wypełnienie poniższej ankiety jednokrotnego wyboru (w pytaniach gdzie możliwe jest kilka odpowiedzi, jest to zaznaczone).


Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wyniki posłużą wyłącznie do opracowania części badawczej pracy.

Z góry dziękuję za wypełnienie ankiety

Przejdź do ankiety