Minister zdrowia w senacie: trzeba wszcząć dyskusję w Polsce na temat tego zawodu - pielęgniarki, (asystent medyczny), czyli osoba o nieco niższych kwalifikacjach, być może z wykształceniem nieuniwersyteckim.

Pielęgniarstwo 2016.

 

 

Posiedzenie senackiej komisji zdrowia w dniu 9 grudnia 2015 roku 

 

Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł w kontekście profesjonalistów w ochronie zdrowia"

 

[...] "Oczywiście chodzi o pielęgniarki, pomoc opiekuna medycznego, bo takie zawody istnieją. Muszę powiedzieć – to znowu osobista refleksja – że mam na myśli także miejsce dla kogoś pomiędzy pielęgniarką i opiekunem medycznym. Uważam, że po prostu trzeba wszcząć w Polsce dyskusję na temat zawodu, który po angielsku nazywa się assistant nurse. Nie ma on polskiego odpowiednika. Jest to, powiedzmy, pielęgniarka, asystent medyczny, osoba o nieco niższych kwalifikacjach, być może z wykształceniem nieuniwersyteckim". [...]

 

Zobacz także:

Nowe zawody pielęgniarskie? Asystent lekarza (pielęgniarstwo zabiegowe)?