Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1/2016 - Bezpłatne szkolenia

 

 

Bezpłatne szkolenia

 

W poprzednim numerze Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych informowaliśmy, że w 2016 roku rozpoczną się bezpłatne szkolenia dla pielęgniarek, finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi”. Teraz, w związku z dużym zainteresowaniem powyższymi szkoleniami, przekazujemy kolejne informacje.

 

Tak jak informowaliśmy, program przewiduje wsparcie edukacyjne dla 10 000 pielęgniarek i położnych w formie kursów specjalistycznych oraz kwalifikacyjnych. Poniżej publikujemy wykaz kursów, które mogą zostać sfinansowane w ramach przedmiotowego programu:

1) kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych,

2) kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych,

3) kurs specjalistyczny: Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego,

4) kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów,

5) kurs specjalistyczny: Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi,

6) kurs specjalistyczny: Wykonanie badania spirometrycznego,

7) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo onkologiczne,

8) kurs kwalifikacyjny: Pielęgniarstwo psychiatryczne,

9) kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek.

W ramach projektu pielęgniarka może wziąć udział w jednym kursie. Wyjątek stanowią kursy specjalistyczne pozwalające pielęgniarkom i położnym na zdobycie dodatkowych uprawnień, tj. Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych oraz Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych.  Zakłada się, że przynajmniej 40% uczestników programu (czyli ponad 4000 osób) ukończy kurs specjalistyczny Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.

20 grudnia 2015 roku Ministerstwo zdrowia przedstawiło  harmonogram przeprowadzania poszczególnych etapów konkursu na kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w ramach programu „Wiedza, Edukacja, Rozwój”. Zaprezentowany harmonogram:

1. Weryfikacja braków formalnych lub oczywistych omyłek - do 23 grudnia 2015

2. Publikacja listy wniosków skierowanych do oceny formalno-merytorycznej - 29 grudnia 2015

3. Ocena formalno-merytoryczna - 29 lutego 2016  

Zakłada się, że pierwsze szkolenia rozpoczną się w kwietniu 2016 roku.

Kolejne informacje w tej sprawie będziemy publikować na Portalu Pielęgniarek i Położnych – www. pielegniarki.info.pl oraz w kolejnych wydaniach Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych.

 

(mm)

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych