Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 2/2016 - dodatek Polish Nursing and Midwifery Portal - Nowy zawód w brytyjskiej służbie zdrowia

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Nowy zawód w brytyjskiej służbie zdrowia

 

W grudniu ubiegłego roku brytyjski rząd ogłosił plany utworzenia nowej formy zatrudnienia pod nazwą nursing associate (współpracownik pielęgniarski). Ma to być rola pomostowa pomiędzy pielęgniarką a asystentem medycznym.

Podjęcie pracy na takim stanowisku będzie możliwe dzięki zaliczeniu odpowiedniego szkolenia-praktyki. W dalszej perspektywie nursing associates będę mieli szansę podjęcia studiów pielęgniarskich w formie skróconej.

Ministerstwo zdrowia z entuzjazmem przewiduje, że od 2016 roku do nowej roli zostanie przeszkolonych do 1000 osób. Będą one mogły zasilić szeregi personelu NHS i przyczynić się do poprawy jakości leczenia i opieki. Projekt rządu zostanie jeszcze poddany konsultacjom.

Podsekretarz stanu Ben Gummer spodziewa się „otwarcia ścieżki kariery w pielęgniarstwie dla tysięcy osób ze wszystkich środowisk”. „Nowa rola przysłuży się także zarejestrowanym pielęgniarkom, przynosząc im dodatkowe wsparcie w zaspokojeniu potrzeb pacjenta” - podkreśla Jane Cunnings, przedstawiciel NHS w Anglii.

Opracowanie na podstawie: Departament of Health

(MLew)

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych