Poseł do ministra zdrowia: "te propozycje nowych rozwiązań prowadzą do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej".

Pielęgniarka i położna rodzinna

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie zmian w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej


Do mojego biura zwracają się przedstawicielki pielęgniarek rodzinnych w związku z przygotowywaną ustawą o podstawowej opiece zdrowotnej. Zainteresowane zwracają uwagę, że od 18 lat pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położne podstawowej opieki zdrowotnej udzielają świadczeń w samodzielnych podmiotach, w formie indywidualnych, grupowych praktyk oraz podmiotów leczniczych. Zasada konkurencyjności wymaga od pielęgniarek rodzinnych wysokiego poziomu świadczonych usług. Przedstawiciele środowiska pielęgniarek wyrażają obawy w związku z propozycjami zawartymi w projekcie, które zmierzają do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej. Proponowane rozwiązania zakładają, że pielęgniarki i położne nie będą mogły samodzielnie wykonywać działalności gospodarczej, tylko będą udzielały świadczeń podlegając lekarzom. W ocenie zainteresowanych spowoduje to pogorszenie i ograniczenie opieki nad pacjentem w miejscu zamieszkania, pauperyzacje zawodu pielęgniarki, obniżenie jego rangi, podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej zawód pielęgniarki traktowany jest jako autonomiczna profesja. Wprowadzenie takich rozwiązań wywołuje również ich obawy o istnienie samodzielnych zakładów i planowanie ich rozwoju. Środowisko pielęgniarek uważa, że dotychczasowe rozwiązania w kwestii działalności pielęgniarek i położnych POZ spełniły swoje zadania i oczekiwania społeczeństwa w tej materii. System funkcjonuje prawidłowo, wobec czego nie widzą potrzeby jego zmiany.
Pytanie:
1. Na jakich przesłankach opierają się zaproponowane zmiany w ustawie o podstawowej opiece zdrowotnej?
2. Czy Ministerstwo dostrzega możliwość likwidacji podmiotów świadczących usługi pielęgniarskie po wprowadzeniu proponowanych rozwiązań?
3. Czy znane są zespołowi przygotowującemu ustawę i brane pod uwagę krytyczne opinie środowiska pielęgniarek o przygotowywanych rozwiązaniach?

Poseł Marek Polak

23 luty 2016 r.

 

Zobacz także:

Dobra zmiana nadchodzi! Minister zdrowia powołał zespół ds. poz. Zespół pisze ustawę pod lekarzy poz? Forsuje pomysły niekorzystne dla pielęgniarek rodzinnych, samodzielnych podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne... CZYTANO PONAD 2000 RAZY, PONAD 20 KOMENTARZY.