Poseł do ministra zdrowia w sprawie "planowanych zmian sposobu funkcjonowania samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne".

Pielęgniarka, położna rodzinna.

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia

w sprawie planowanych zmian sposobu funkcjonowania samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej
 

Szanowny Panie Ministrze!

W ostatnim czasie do mojego Biura Poselskiego zgłaszają się przedstawicielki Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych z terenu Wielkopolski z prośbą, w imieniu całego środowiska pielęgniarek i położnych, o pomoc w utrzymaniu na rynku usług medycznych udzielania świadczeń pielęgniarskich i położniczych w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej na dotychczasowych zasadach (tj. jako podmioty wykonujące działalność leczniczą – praktyki oraz podmioty lecznicze, udzielanie świadczeń samodzielnie przez świadczeniodawców w poszczególnych zakresach świadczeń).

Zarządzeniem z dnia 4 stycznia 2016 r. Minister Zdrowia powołał Zespół, którego zdaniem jest opracowanie projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. Zgodnie z zarządzeniem na przygotowanie projektu Zespół otrzymał czas do 30 czerwca 2016 r. Oprócz przedstawicieli środowiska lekarskiego w posiedzeniach Zespołu uczestniczą przedstawiciele Kolegium Pielęgniarek i Położnych Rodzinnych w Polsce, a także przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Niestety z wstępnych założeń prezentowanych przez środowisko lekarskie, które w sposób znaczący przewyższa pod względem liczebności środowisko pielęgniarskie i położnicze w składzie Zespołu, wynika, iż kierunek zmian zmierza do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Propozycje środowiska lekarskiego zakładają, aby pielęgniarki POZ i położne POZ nie mogły, tak jak dotychczas, samodzielnie wykonywać działalności gospodarczej – leczniczej, a jedynie udzielały świadczeń podlegając lekarzom POZ, równocześnie łącząc różne funkcje pielęgniarski POZ. W związku z tym, iż Zespół podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, środowisko pielęgniarskie i położnicze wyraża duże obawy, że pomimo jego sprzeciwu, niekorzystne dla niego zmiany zostaną przyjęte.

Jak podaje środowisko pielęgniarek i położnych, udzielanie świadczeń pielęgniarskich i położniczych w ramach samodzielnych podmiotów pozwala na wydłużenie czasu poświęconego pacjentowi a samodzielność, zaangażowanie i konkurencja wpływają pozytywnie na podniesienie jakości świadczonych usług. W opinii środowiska pielęgniarek i położnych realizacja medycyny rodzinnej w oparciu o lekarza i pielęgniarkę zespolonych w sztywnych ramach funkcjonalnych i strukturalnych wpłynie niekorzystnie na dostępność usług pielęgniarstwa rodzinnego dla pacjentów.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z następującymi pytaniami:

Czy w sytuacji niedoboru personelu pielęgniarskiego i położniczego odnotowywanego w wielu placówkach medycznych w Polsce, projektowanie założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zmierzających do likwidacji samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych (świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej) znajduje racjonalne uzasadnienie?

W jakim trybie odbywać się będą głosowania w ramach Zespołu ds. opracowania projektu założeń projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej?

Czy w opinii Ministerstwa Zdrowia w ramach powyższego Zespołu zapewniono odpowiednią reprezentatywność środowiska pielęgniarek i położnych?

Jak Ministerstwo Zdrowia ocenia dotychczasową pracę samodzielnych podmiotów pielęgniarskich i położniczych świadczących usługi podstawowej opieki zdrowotnej?

Poseł Tomasz Piotr Nowak

29 lutego 2016 roku 

 

Zobacz także:

2 marca 2016 roku - Poseł do ministra zdrowia: "te propozycje nowych  rozwiązań prowadzą do wykluczenia samodzielnego pielęgniarstwa i położnictwa rodzinnego z podstawowej opieki zdrowotnej".

20 lutego 2016 roku - Dobra zmiana nadchodzi! Minister zdrowia powołał zespół ds. poz. Zespół pisze ustawę pod lekarzy poz? Forsuje pomysły niekorzystne dla pielęgniarek rodzinnych, samodzielnych podmiotów leczniczych prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne... CZYTANO PONAD 2000 RAZY, PONAD 20 KOMENTARZY.

 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.03.10 12:58:51 ~Grazy.a

Podziękowania dla Pana Posła T.Nowaka od pielęgniarek .poz.Pozdrawiam

#2  2016.03.10 17:32:09 ~położna

Podziękowania dla Pana Posła również od położnych, które samodzielnie kontraktują świadczenia. To jest dla nas bardzo ważna sprawa dlatego trzeba ją nagłaśniać gdzie tylko się da. Przyjdzie nam znowu stoczyć batalię o naszą samodzielność i prowadzone praktyki. Swoją drogą to smutne, że próbuje się niszczyć to co dobrze funkcjonuje. Pozdrawiam wszystkie samodzielne pielęgniarki i położne.

#3  2016.03.10 18:06:14 ~b

Bardzo dziękujemy Panu Posłowi Nowakowi za zainteresowanie naszym problemem.Wszystko robi się obecnie żeby zniszczyć bezpowrotnie nasz zawód naszą samodzielność i autonomię. Nie bardzo rozumiem komu tak bardzo na tym zależy i dlaczego.To co do tej pory funkcjonowało przez 19 lat dobrze, co doprowadziło do zawierania samodzielnych kontraktów przez pielęgniarki nagle nie podoba się bo? Jak długo jeszcze ten zawód będzie się w tym kraju niszczyć i dlaczego?

#4  2016.03.10 19:11:31 ~też

A kto się przejmuje brakiem pielęgniarek ? Nikt i nikomu na tym nie zależy. Czyż dla pacjenta nie lekarz jest najważniejszy? Po 31 latach pracy odeszłam ,uzyskałam inne kwalifikacje ,pomimo że jestem mgr pielęgniarstwa . Wszędzie dobrze gdzie nas nie ma ,nie żałuję wyboru. Teraz nie jestem służącą [ w oczach pacjentów tak właśnie jest] która słyszy Pan doktor pani kazał.Nigdy nie było samodzielnego zawodu, poza zapisem w ustawie, i nie będzie. Jest to upodlony zawód ,i nie dzielmy się ,ktoś to za nas zrobił i jeszcze zrobi więcej .Pozdrawiam

#5  2016.03.10 19:29:26 ~piel

Do też -bardzo trafna wypowiedz ,popieram, i wiem że rozwalą samodzielne praktyki . Nikt nas nie słucha i słuchał nie będzie. A pacjent pójdzie za lekarzem ,pielęgniarka znajdzie się ,a jak nie to ktoś inny np ratownik medyczny , opiekun medyczny ,jest ich przecież dużo. Byłam świadkiem będąc jako pacjent w przychodni 'moje pielęgniarki i tak nic nie robią' -powiedziała Pani Doktor do pacjenta, na tyle głośno że usłyszało wielu. I o dziwo nikt nie wstawił się za pielęgniarkami , doktor to doktor, i pacjent pójdzie za doktorem. Pielęgniarki które zbierały deklaracje i pracują samodzielnie [ jeszcze] coś mogą powiedzieć jak to wygląda

#6  2016.03.10 21:44:57 ~Grazyna

Nadzieja umiera ostatnia! JEST ROK MIŁOSIERDZIA ! Ja jestem szkolną optymistką i wierzę w ludzi .dobrej woli jak Pan Poseł Tomasz Nowak. Wierzę,ze będą tez inni. Pozdrawiam pielęgniarki poz na kontraktach

#7  2016.03.10 22:11:43 ~skrzypo

Te proces już trwa od 2006 roku od kiedy weszła ustawa zezwalająca lekarzom zatrudniać pielęgniarki w swoich praktykach. Wtedy myślano że to wystarczy zniszczyć samodzielność gospodarczą pielęgniarek, ale niestety jeszcze na rynku są podmioty pielegniarskie, które samodzielnie funkcjonują. Myślę,że teraz MZ tą ustawą chce pozbyć się tych podmiotów.

#8  2016.03.10 22:14:07 ~skrzypo

Dlaczego znikłmój wpis?

#9  2016.03.10 22:17:33 ~Skrzypo

Tak naprawdę to pacjent nie ma wyboru pielęgniarki, gdyż wyboru dokonuje za Niego lekarz. Łamane są prawa pacjenta.

#10  2016.03.12 08:11:27 ~pacjentka

Nie zgadzam się z Tobą Skrzypo. Jestem pacjentką i nikt nie łamie mojego prawa.Mogę dokonać wyboru lekarza, jak i pielęgniarki.Panie pielęgniarki opamiętajcie się. Rozumiem, że walczycie o lepsze warunki pracy itp itd. ale róbcie to mądrze i uczciwie.Tak jak lekarz może zatrudniać pielęgniarki, tak pielęgniarki mogą zatrudniać lekarzy.

#11  2016.03.12 09:04:27 ~ANNA

Do nie dawna pracowałam w POZ jako pielęgniarka rodzinna,to była fikcja,gdyż na pracę w terenie z pacjentem miałam nie więcej jak 2 godz/tyg pozostały czas to praca w przychodni(rejestracja,gabinet zabiegowy,punkt pobrań materiałów,pisanie druków L-4,punkt szczepień.Pacjent nie miał żadnego wyboru pielęgniarki,musiał wpisać według ustalonego rejonu zamieszkania,zresztą pacjenci i tak nie wiedzą jakiej opieki mogą oczekiwać w ramach NFZ.Do "pacjentka" ; to nie pielęgniarki powinny się opamiętać to pacjenci powinni się upominać o swoje prawa,a przede wszystkim dobrze je poznać,a pani zazdroszczę,że trafiła na tak uczciwego lekarza,który nie łamie pani praw.Minęło już kilkanaście lat od wprowadzenia reformy służby zdrowia a nadal wielu pacjentów nie wie na co może liczyć w ramach NFZ,a wielu lekarzy na tym bazuje i robi świetny biznes a nie leczy.Dlatego moim zdaniem aby uzdrowić naszą służbę zdrowia należy edukować społeczeństwo.

#12  2016.03.12 12:57:05 ~pacjentka

Kochana pani Anno,to nie społeczeństwo należy edukować,a pani powinna skorzystać z edukacji. My pacjenci znamy swoje prawa.Pisze pani, że pani praca w POZ jako piel. rodzinnej była fikcją, to po co pani się zatrudniła tam? Czyżby tam siłą panią przetrzymywano? Ja jeśli nie byłoby coś zgodne z prawem, na pewno bym się z tym nie godziła, a tym bardziej nie podpisywała umowy.Może pani otworzyć swój NZOZ, zatrudnić lekarzy, pielęgniarki, pracowników administracji itp,nic nie stoi na przeszkodzie.Życzę powodzenia.

#13  2016.03.12 18:06:18 ~Pielśrodo

Podziękowanie dla Pana Posła T.Nowaka.Jestem na kontrakcie od 19 lat.Już wtedy lekarze sprzeciwiali się utworzeniu Indywidualnych Praktyk/bo tylko oni umieją liczyć pieniądze/.Dziś gdy jest kolejna reforma dalej nie odpuszczają. Przeprowadzane kontrole udowadniały,że pielęgniarki środowiskowe pracujące u lekarza były rejestratorkami.W terenie byłyśmy my,prowadzące działalność.Czy Pan Minister nie zapoznał się raportami pokontrolnymi.Na wniosek lekarzy jesteśmy niszczone.Jeśli nie wiesz o co chodzi to chodzi o pieniądze.

#14  2016.03.12 18:55:35 ~Anusia

Droga Pani Pacjentko ! Być może właśnie tam gdzie Pani mieszka istnieją osobno kontraktowane poradnie lekarza i pielęgniarki stąd możliwość wyboru ( lekarz i pielegniarka pracują na odrębnych kontraktach) Jednakże większość poradni POZ to poradnie gdzie świadczenia pielęgniarskie i lekarskie kontraktowane są razem i o takiej pracy w POZ pisała Anna. My walczymy nie tylko o lepsze warunki pracy, ale też o naszą samodzielność, ponieważ tylko wtedy pielęgniarstwo rodzinne ma sens kiedy nie jest wykorzystywane przez lekarzy do innych celów. Pielęgniarstwo to nie tylko wykonywanie zleceń pod dyktando lekarza, ale też profilaktyka, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna,oraz inne zadania które pielęgniarka może podejmować ( np skryningi, pielęgnacja p/ odleżynowa, usprawnianie) Chcemy dobrze wykonywać swoje zadania a nie zajmować się zajęciami dla sekretarek medycznych, czy rejestratorek.

#15  2016.03.12 20:34:06 ~pacjentka

Tak jak już pisałam, jeśli pielęgniarce nie odpowiada praca "u lekarza", to nie podpisuje umowy z lekarzem,szuka pracy w innym miejscu, lub zakłada własny NZOZ,gdzie zatrudnia lekarzy,a sama, czy z innymi koleżankami pracuje w środowisku i to ona wówczas jest kierownikiem przychodni i podpisuje kontrakt z NFZ.

#16  2016.03.13 10:28:02 ~super

Beawo dla Pacjentki .

#17  2016.03.13 10:38:37 ~ustawa

Jestem za przyjęciem ustawy o POZ ,wtedy się poazbijacie drogie Panie Pielęgniarki

#18  2016.03.13 11:44:18 ~Anusia

Brak zrozumienia ~ 15;16;17. Nie chodzi o zakładanie NZOZ-u i zatrudnianie lekarzy, chodzi o odzdzielne kontraktowanie usług lekarskich i pielegniarskich, czy też położniczych. Ja akurat od 19 lat prowadzę własną Indywidualna praktykę i nie zatrudnia mnie lekarz, więc mówię, że nie chcę pracować u lekarza, chcę dalej pracować tak jak do tej pory, a ustawa mi to uniemożliwi i w wieku +50 będę zmuszona szukać innego zajęcia, być może właśnie u lekarzyka. Po za tym mam wrażenie, że ktoś tu pomylił fora- to jest forum dla pielęgniarek, nie dla pacjentów, czy lekarzy.

#19  2016.03.13 12:30:07 ~błąd

Zdaje się, że to ogólnie dostępne forum, i bardzo dobrze, bo społeczeństwo czytając tu komentarze może wyrobić sobie opinię o środowisku.i w pisaniu komentarzy PANIE PIELĘGNIARKI mogłyby zachować umiar i odrobinę przyzwoitości w obrzucaniu obelgami inne grupy zawodowe.Z poważaniem uniżony sługa SALOWA

#20  2016.03.13 12:52:26 ~Anusia

Żeby sie wypowiadać na temat, należy dokładnie poznać problem. Ustawa o POZ w takiej wersji spowoduje, że pacjent nie będzie miał możliwości wyboru pielęgniarki, czy też położnej spośród świadczeniodawców z tych dziedzin. Wspóne listy pacjentów POZ spowodują, że to lekarz zadecyduje która pielęgniarka, czy też połozna ma się opiekować Jego pacjentem.Chyba, że zmieni lekarza na tego z którym pracuje wybrana pielęgniarka. Sam pacjent nie będzie miał wolnego wyboru. A jeżeli chodzi o obrzucanie obelgami inne grupy zawodowe to uprzejmie proszę o wskazanie w którym komentarzu te inne grupy zawodowe zostały obrażone.

#21  2016.03.13 14:53:13 ~do #20

A może pacjent ma zaufanie do lekarza i odpowiada mu jego wybór?

#22  2016.03.14 11:21:25 ~d

Moi Drodzy, jestem pielęgniarką i widzę, że środowisko pacjentów nie zna na tyle dobrze poruszanego problemu.Wyjaśniam w skrócie: pielęgniarki środowiskowe, szkolne i położne zatrudnione u lekarzy (Spzoz, Nzoz) pomimo zapisanej do nich określonej, wymaganej przez NFZ ilości pacjentów oprócz pracy, która konkretnie jest sprecyzowana przez Fundusz wykonują inne pracę narzucone przez kierownika danej placówki.Nie zgodzę się z wypowiedzią Pani "pacjentka" (10,12,15), że można sobie zmienić pracę.Ofert pracy jest bardzo dużo dla pielęgniarek, ale są różne powody dla których pracy się nie zmienia. Pielęgniarki i położne mające podpisaną indywidualnie umowę z NFZ wykonują swoją pracę bardzo profesjonalnie i sumiennie.

#23  2016.03.14 22:24:16 ~mgr piel

Nie można zasłaniać się pacjentami, dla nich najważniejszy jest lekarz. Wiem to po 36 latach pracy . Jestem pielęgniarką POZ ,prowadzę praktykę pielęgniarską. Pacjenci zawsze idą za lekarzem , jestem realistką ,przerobiłam swoje , nie wierzę pacjentom ,i nie szukajcie w mojej wypowiedzi podtekstów . Pozdrawiam

#24  2016.03.16 14:04:36 ~spec rodz

Od kilku lat zajmuję się badaniami na temat jakości świadczonych usług przez pielęgniarki rodzinne.Porównując usługi wykonywane przez pielęgniarkę w ramach działalności gospodarczej z świadczeniami pielęgniarki zatrudnionej przez lekarza poz.Z badań wynika że pielęgniarki praktyki lekarza poz są niedyspozycyjne ze względu na pracę wykonywana w praktyce. Usługi świadczone w domu pacjenta są pobieżne (wynika to ze złej organizacji praktyki lekarza a nie woli pielęgniarki). Pielęgniarki kontraktowe świadczą usługi na bardzo wysokim poziomie zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Odsyłam do pracy magisterskiej "Jakość usług Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w świetle samozatrudnienia, z uwzględnieniem świadczeń w środowisku zamieszkania pacjenta". Mogę dodać że, funkcjonujący od 18 lat system samozatrudnienia spowodował wysoką jakość usług, nie widzę potrzeby niszczenia tego co doskonale funkcjonuje nie tylko w opinii pacjentów a także samych świadczeniodawców.

#25  2016.03.23 12:31:08 ~pielęgniar

Czy możemy mieć wybór i różne możliwości! Czy trzeba koniecznie lekarza jako koordynatora. Myślę, że pielęgniarki wiedzą co mają robić w pracy. W końcu kończą szkoły, kursy. Wychodzi na to, że jednak lekarz to osoba niezbędna która w pracy ma zwiększyć moją efektywność.

Dodaj komentarz