Zobacz wykaz specjalizacji, które zamierza dofinansować w 2016 roku ministerstwo zdrowia, z podziałem na poszczególne województwa.

Dofinansowane specjalizacje 2016.

 

 

Zobacz także:

Aktualności według działów - Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016

 

Komunikat w sprawie wykazu priorytetowych dziedzin specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które będą mogły uzyskać dofinansowanie z Funduszu Pracy w 2016 r. z podziałem na województwa oraz z uwzględnieniem liczby miejsc szkoleniowych w województwieMinisterstwo Zdrowia uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie minimalnej liczby miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, maksymalnej kwoty dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego oraz maksymalnej kwoty przeznaczonej na szkolenia specjalizacyjne w 2016 r. (Dz. Urz. Min. Zdrow., poz. 84) w roku bieżącym przewidziane jest dofinansowanie minimum 2 250 miejsc szkoleniowych dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną specjalizację u organizatorów kształcenia wyłonionych w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszt dofinansowania jednego miejsca szkoleniowego dla specjalizacji rozpoczynających się w 2016 r. wynosi maksymalnie 3 500 zł za cały okres trwania specjalizacji.

Zobacz wykaz specjalizacji pielęgniarek i położnych, które zamierza dofinansować w 2016 roku ministerstwo zdrowia, z podziałem na poszczególne województwa. 

źródło informacji: ministerstwo zdrowia

 

Zobacz także:

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 1 - Bezpłatne specjalizacje pielęgniarek i połoznych 2016