Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 3/2016 - Pielęgniarki i położne wpłaciły za egzaminy państwowe ponad 4 miliony złotych!

Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

 

Pielęgniarki i położne wpłaciły za egzaminy państwowe ponad 4 miliony złotych!

 

Pielęgniarka i położna w celu uzyskania tytułu specjalisty w określonej dziedzinie pielęgniarstwa musi zdać egzamin państwowy. Obecnie koszt takiego egzaminu wynosi 150 zł i jest przychodem dla budżetu państwa.

Dochody budżetu państwa z tytułu opłat za egzamin państwowy w przebiegu szkolenia specjalizacyjnego w ubiegłych latach wynosiły odpowiednio: rok 2011 – 496.501 PLN, rok 2012 – 535.900 PLN, rok 2013 – 798.685 PLN, rok 2014 – 1.216.800 PLN oraz rok 2015 – 1.105.950 PLN. Jednocześnie ministerstwo zdrowia informuje, że planuje zwiększenie wynagrodzeń państwowej komisji egzaminacyjnej do poziomu 35% kwoty określonej w ustawie (tj. 1 500 zł), dla sekretarza – 25% tej kwoty, a dla pozostałych członków – 20% tej kwoty. Podniesienie wynagrodzeń komisji egzaminacyjnej według ministerstwa zdrowia ma wpłynąć na poprawę sytuacji w zakresie rekrutacji osób do prac w przedmiotowej komisji. Według danych opublikowanych przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w latach 2002 – 2014 ponad 30 tysięcy pielęgniarek i położnych uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa.

Najwięcej osób uzyskało tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki (3 834), chirurgicznego (3 711), zachowawczego (2 838), operacyjnego (2 553), ratunkowego (2 387), opieki długoterminowej (1 875), położniczego (1 456), pediatrycznego (1 446), epidemiologicznego (1 400), kardiologicznego (1 381), organizacji i zarządzania (1 051).

(mm)

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych