Kto nie wypłacił pielęgniarkom POZ podwyżek? Porozumienie Zielonogórskie domaga się wyjaśnień

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek i położnych

 

„Niedopuszczalne i wręcz bulwersujące jest, by świadczeniodawca z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (…) nie przekazał środków otrzymanych na podwyżki dla pielęgniarek” - stwierdza prezes Porozumienia Zielonogórskiego w piśmie do przewodniczącej Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, prosząc jednocześnie o wskazanie konkretnych przykładów takiego postępowania i deklarując podjęcie interwencji.

Pismo to jest związane z wypowiedzią przedstawicielki pielęgniarskiego samorządu w „Gazecie Wyborczej” w artykule p.t. „Pielęgniarki: Ministerstwo Zdrowia chce nas skłócić” (15 kwietnia b.r.). Iwona Borchulska stawia zarzut, że poradnie rodzinne nie wypłaciły wszystkim pielęgniarkom podwyżek, należnych im od stycznia b.r., pomimo że pieniądze na ten cel otrzymały.
Porozumienie Zielonogórskie informuje przewodniczącą OZZPiP Lucynę Dargiewicz, że ze zrozumieniem przyjmuje oburzenie na opisaną sytuację, podkreślając, że jest ona nie tylko niezgodna z prawem, ale i nieetyczna. Prosi w związku z tym o przekazanie danych świadczeniodawców POZ, którzy w taki sposób naruszają przepisy prawa. PZ zapewnia, że podejmie interwencję, szczególnie jeśli taka sytuacja dotyczyłaby podmiotów zrzeszonych w Federacji.
Przypomnijmy, że to właśnie Porozumienie Zielonogórskie jako jedyna organizacja lekarska, upomniała się o podwyżki dla pielęgniarek i położnych POZ, które w pierwszej wersji rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (podpisanego 8 września ub. r.) zostały pominięte. Dopiero po interwencji PZ minister zmienił rozporządzenie (14 października ub.r.), uwzględniając tę grupę – ale nadal nie przewidziano podwyżek dla pielęgniarek praktyki. Porozumienie Zielonogórskie interweniowało ponownie, jednoznacznie sprzeciwiając się nierównemu traktowaniu pielęgniarek i położnych.

 

Źródło: www.federacjapz.pl

 

Zobacz także:

Wiceminister zdrowia, któremu podlega Departament Pielęgniarek i Położnych: tzw. podwyżki dla pielęgniarek "będą kontynuowane w 2016 r., na dotychczasowych zasadach, do czasu..."

 

Demontowania tzw. podwyżek dla pielęgniarek i położnych ciąg dalszy...

 

Tzw. podwyżki dla pielęgniarek w praktyce. Dyrektor przyznał je w wysokości 231,95 zł. Natomiast odebrał pielęgniarkom regulaminową premię, którą podzielił na resztę personelu.