Poseł do ministra zdrowia: "Czy podporządkowanie pielęgniarek i położnych lekarzom nie ograniczy w zbyt mocnym stopniu autonomii i samodzielności tych grup zawodowych"?

Zamach na samodzielne podmioty prowadzone przez pielęgniarki i położne rodzinne.

 

Zobacz także:

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale - Pielęgniarka i położna rodzinna

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia w sprawie zmian

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) i opieki koordynowanej w ciąży (KOC)

Szanowny Panie Ministrze!
W obliczu zmian, jakie zapowiedział Pan Minister w sektorze Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz nowym pilotażu programu Opieki Koordynowanej w Ciąży, pracownicy różnych grup zawodowych związanych z opieką medyczną, w szczególności pielęgniarki i położne, zwracają uwagę na niekorzystne i niepokojące zmiany, jakie niesie ze sobą zapowiadana nowa ustawa o podstawowej opiece zdrowotnej.
W związku z tym zwracam się do Pana z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania:
Czy Ministerstwo, przeprowadziło rzetelną analizę obecnego stanu podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce ? Jeżeli tak, to jakie są jej rezultaty ?
Na jakim etapie prac nad nową ustawą znajduje się obecnie powołany na początku 2016 r. zespół ekspertów pracujących nad zmianami w ustawie ?
Czy proponowane zmiany nie naruszają zagwarantowanego ustawowo prawa pacjenta do wyboru pielęgniarki rodzinnej lub położnej rodzinnej ?
Czy ograniczenie zakresu świadczeń, jakich samodzielnie mogą na chwilę obecną udzielać pielęgniarki i położne, nie wpłynie negatywnie na płynność systemu zdrowia oraz na kompetencję powyższych grup zawodowych ?
Czy likwidacja samodzielnie funkcjonujących podmiotów, pielęgniarskich i położniczych, nie wpłynie na wzrost bezrobocia oraz nadmiar zatrudnienia, który wystąpi w państwowych placówkach medycznych, przy tym także na drastyczny wzrost kosztów utrzymania POZ ?
Czy proponowane przez Ministerstwo zmiany nie ograniczą praw pacjenta, który ma zapewnione prawo wyboru podmiotu świadczącego usługi medyczne? W przypadku nowej ustawy może on ponosić konsekwencje decyzji wyboru podjętego przez innych.
Czy podporządkowanie pielęgniarek i położnych lekarzom nie ograniczy w zbyt mocnym stopniu autonomii i samodzielności tych grup zawodowych?
Norbert Obrycki, poseł na Sejm RP
18 maja 2016 roku

 

Zobacz także:

Interpelacja poselska do ministra zdrowia w sprawie zespołów lekarsko-pielęgniarskich

(2) TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.