Nieopłacanie składek członkowskich a refundacja z izb.

Pracodawca chce zapłacić połowę. Mam podpisać mu papier, że przez 2 lata nie odejdę z pracy inaczej będę mu musiała oddać ten 1000zł. Czy o ile zapłacę za 3 lata wstecz na izby pielęgniarskie to one sfinansują mi drugi 1000 zł. z tego kursu?

Mam pytanie i bardzo proszę o odpowiedz. Przez cały czas swojej pracy nie płaciłam na izby Pielęgniarskie. Teraz pracodawca chce, abym poszła na kurs środowiskowy dla pielęgniarek. Kosztuje on 2000 zł. Chce zapłacić połowę. Mam podpisać mu papier, że przez 2 lata nie odejdę z pracy inaczej będę mu musiała oddać ten 1000zł. Czy o ile zapłacę za 3 lata wstecz na izby pielęgniarskie  to one sfinansują mi drugi 1000 zł. z tego kursu?

Odpowiedz redakcji Portalu Pielęgniarek i Położnych

Najpierw Panią trochę opie... Jeśli Pani nie płaciła składek, na rzecz samorządu to robiła to Pani świadomie. Nie płaciła, bo taka była Pani decyzja! Powinna być Pani konsekwentna i od organizacji na rzecz której nie płaciła składek członkowskich nic nie wymagać! Po prostu - nie płacę, ale nic od nich nie potrzebuję. Pani stanowisko jest inne: nie płacę, ale teraz kiedy może mi się to "opłacać" to warto mi płacić składki. Jest to nie fair wobec pani koleżanek, które opłacają składkę członkowską.  Jeśli Pani z izby pip otrzyma 1000 zł refundacji, to łatwo obliczyć jaki będzie Pani "zysk z tej transakcji". Zaległe składki za trzy lata to, liczmy 10 zł. miesięcznie - 360zł. A izba da Pani 1000zł. Jest Pani do przodu 640 zł, czyli kolejne pięć lat składek członkowskich. Nie wiem czy jest to uczciwie postawienie sprawy. Ja uważam, że NIE. Po prostu nieuczciwe wobec pielęgniarek, które płaca składki. Za ten pouczający ton przepraszam, ale stawiam sprawę jasno.

Więcej informacji na temat składek członkowskich na rzecz samorządu zawodowego w linku poniżej:

Pytanie do redakcji Portalu: Wśród środowiska pielęgniarek spotkałam się z różnymi opiniami na temat płacenia składek członkowskich.

Przejdźmy do odpowiedzi na Pani pytanie. Nie wiem co to znaczy "teraz pracodawca chce, abym poszła na kurs środowiskowy"? Mam za mało informacji w tej sprawie, ale może warto Pani będzie się zaznajomić z informacjami zawartymi w linku poniżej:

Urlop szkoleniowy, zwrot kosztów podróży, zakwaterowania, wyżywienia - takie uprawnienia przewiduje rozporządzenie wobec pielęgniarek i położnych podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Teraz przejdźmy do sedna rzeczy. Pyta Pani: "Czy o ile zapłacę za 3 lata wstecz na izby pielęgniarskie  to one sfinansują mi drugi 1000 zł. z tego kursu?" Informuje Panią, że każda izba ma swój regulamin refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego. Wobec powyższego musi Pani się zapoznać z regulaminem refundacji w swojej izbie pip. Nie wiem, czy ten regulamin przewiduje konieczność regularnego opłacania składek, przez jaki okres czasu trzeba składkę opłacać, aby uzyskać refundację oraz czy jest możliwość spłaty zaległych składek i jednoczesne skorzystanie z refundacji. Na stronach internetowych izb znajdzie Pani regulaminy o których mowa wyżej oraz dane teleadresowe.

Ponadto informuję, że art. 59. ustawy o samorządzie pielęgniarek i położnych  określa, że nieopłacone w terminie składki członkowskie i koszty postępowania w sprawach odpowiedzialności zawodowej podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji czyli 3 lata wstecz.

Wobec powyższego jasno wynika, że dla Pani najlepszym wariantem jest spłata zaległych składek bez odsetek i jednoczesne skorzystanie z refundacji.

I jeszcze jeden aspekt sprawy. Izby zazwyczaj refundują określony procent kosztu szkolenia poniesionego przez pielęgniarkę lub położną - wymagają imiennego rachunku za szkolenie. Jeśli Pani zapłaci 1000zł to refundacja wyniesie 500zł, a nie 1000zł od całości kursu. To też musi Pani sprawdzić w swojej izbie.

Życzę pomyślnego rozwiązania "problemu"!

Pozdrawiam

Mariusz Mielcarek

Zobacz także:

REGULACJE PRAWNE - Składki członkowskie