LIST POPARCIA działań pielęgniarek i pielęgniarzy z Centrum Zdrowia Dziecka.

Strajk pielęgniarek w Centrum Zdrowia Dziecka.

 

 

LIST POPARCIA


Pielęgniarki, Pielęgniarze, Położne, Koleżanki i Koledzy z Centrum Zdrowia Dziecka


Pielęgniarki i położne z Wielkopolski pragną wyrazić swoje poparcie dla strajku pielęgniarek zatrudnionych w CZD. Uważamy Wasze działania za bardzo potrzebne, służą całemu środowisku pielęgniarskiemu. Swoją postawą demaskujecie jawną dyskryminację zawodu pielęgniarki/położnej w kontekście innej medycznej grupy zawodowej. Trwała tendencja spadkowa liczby pracujących pielęgniarek i położnych, brak zastępowalności pokoleniowej naszej grupy zawodowej zagraża bezpieczeństwu pacjentów i sprawowaniu należytej opieki.
Wielkopolskie pielęgniarki i położne zdecydowanie oświadczają, że rzeczywistym zagrożeniem bezpieczeństwa pacjentów jest patologiczna sytuacja w opiece zdrowotnej, lekceważenie przez Ministra Zdrowia ciężkiej pracy pielęgniarek, ich wiedzy, wykształcenia i umiejętności zawodowych, niedocenianie zaangażowania i cierpliwości personelu pielęgniarskiego.

Mówimy NIE dla oszczędności kosztem pacjentów i pielęgniarek!

Wyrażamy całkowite poparcie dla postulatów STRAJKUJĄCYCH PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH w Centrum Zdrowia Dziecka.

Pielęgniarki i Położne Rodzinne
Pielęgniarki Środowiska Nauczania i Wychowania
Pielęgniarki Opieki Długoterminowej Domowej
Pielęgniarki Opieki Paliatywnej, Hospicyjnej Domowej

 

*Kliknij po więcej informacji

(czytano ponad 15 tysięcy razy, ponad 100 KOMENTARZY!)