7 czerwca godz. 20.00 Strajk pielęgniarek w CZD. Komunikat dyrekcji...

Strajk pielęgniarek CZD.

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD

 

 

7 czerwca w godzinach wieczornych zakończyła się kolejna tura rozmów pomiędzy Dyrekcją IPCZD a Zarządem Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Kiedy wczoraj zakończyliśmy kolejny etap rozmów, wspólnie wypracowaliśmy porozumienie, które Zarząd Związku zaakceptował. Jednocześnie strona Związkowa zaproponowała podpisanie porozumienia w dniu dzisiejszym o godzinie 14:00 z powodu braku obecności swojego pełnomocnika. Mimo, że CZD było gotowe na spotkanie od godzin porannych i porozumienie można było podpisać wcześniej, usłyszeliśmy odpowiedź strony związkowej, iż Panie mają przed południem swoje prywatne sprawy i nie mogą się spotkać. 
Następnie w trakcie trwania rozmów do obu stron dołączył pełnomocnik Związku. Pomimo tego, Panie nadal nie chciały  podpisać porozumienia, tłumacząc to potrzebą skonsultowania treści zaproponowanego porozumienia dodatkowo z osobą z zewnątrz. Wierząc w chęć porozumienia Dyrekcja CZD przystała na tą prośbę.

Dzisiaj Zarząd Związku Zawodowego Pielęgniarek po raz kolejny wyszedł z nową propozycją porozumienia, w której nastąpiły istotne zmiany w dotychczas ustalonych punktach oraz pojawiły się kolejne, które wcześniej Zarząd zgłaszał, a następnie odrzucił. Zarząd Związku Zawodowego Pielęgniarek wielokrotnie w przeciągu negocjacji toczonych od 24 maja zmieniał zdanie, ogłaszał referenda wśród strajkujących , po czym się z nich wycofywał, a na spotkania z Dyrekcją CZD przychodził z jednym pytaniem: czy wzrośnie proponowana kwota podwyżki?
Zadłużonego na 335 milionów złotych Instytutu, mającego ujemny bilans za poprzedni rok w wysokości 31 milionów złotych, nie stać na zrealizowanie podwyżek dla jednej grupy zawodowej w wysokości ponad 20 milionów złotych rocznie.
Dzięki pomocy Ministra Skarbu Państwa w wysokości 100 mln złotych uzyskanej w styczniu tego roku CZD miało szansę wyjść na prostą. Strajk wraz z nierealistycznymi żądaniami finansowymi może tę szansę całkowicie zniweczyć.
Ponadto strona Związkowa nie chciała się wycofać z drugiego sporu zbiorowego, w którym również podnosi roszczenia finansowe, tłumacząc to faktem zainwestowania 14 000 zł na pomoc prawną i motywując swoją decyzję tym, iż ominie ich szansa na koleją podwyżkę.
Strona związkowa odmówiła nawet stworzenia wspólnego protokołu ustaleń i rozbieżności.
Cały dorobek Instytutu i ciężko chore dzieci nie mogą się stać przedmiotem rozgrywek wewnątrz Związku Zawodowego i ambicji jednej z pielęgniarek, a takie sugestie znalazły się już dziś w mediach. Jeśli prawdą jest, że strajk jest przedłużany przez ambicje przewodniczącej Zarządu, która za wszelką cenę chce zrealizować swój prywatny cel, to Centrum Zdrowia Dziecka tym bardziej apeluje o uszanowanie trudnej sytuacji finansowej Instytutu i przyjęcie wypracowanego wspólnie i zaakceptowanego wcześniej porozumienia. 
W związku z powyższym Dyrekcja CZD uznaje za konieczne poinformowanie opinii publicznej o swojej woli jak najszybszego zakończenia sporu, ale w sposób bezpieczny dla Instytutu, jego pacjentów i pracowników.

źródło: strona CZD

 

 

Zobacz więcej informacji o strajku pielęgniarek w CZD