Ministerstwo zdrowia ogłosiło w dniu 26 kwietnia br. przetarg na prowadzenie dofinansowanych specjalizacji dla pielęgniarek i położnych, które rozpoczną się w 2016 roku. Zobacz w jakich województwach mają być przeprowadzone szkolenia oraz w jakich dziedzinach pielęgniarstwa.

Dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016.

 

Zobacz więcej informacji w aktualnościach według działów - dofinansowane specjalizacje pielęgniarek i położnych 2016 

 

25 miejsc szkoleniowych na każdą edycję szkolenia specjalizacyjnego

Województwo dolnośląskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Poz.4 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.5 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.6 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek

Województwo kujawsko-pomorskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Poz.4 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.5 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Województwo lubelskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.3 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.4 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Poz.5 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek

Województwo lubuskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Województwo łódzkie:

Poz.1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.4 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Poz.5 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Poz.6 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Województwo małopolskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.4 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Poz.5 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz.6 Pielęgniarstwo opieki paliatywnej dla pielęgniarek
Poz.7 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Województwo mazowieckie:

Poz.1 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Poz.4 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Poz.5 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.6 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.7 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek
Poz.8 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Poz.9 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Poz.10 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Poz.11 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych

Województwo opolskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych

Województwo podkarpackie:

Poz.1 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych
Poz.4 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz.5 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Poz.6 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek

Województwo podlaskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.4 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek

Województwo pomorskie:

Poz. 1 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz. 2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz. 3 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz. 4 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek
Poz. 5 Ochrona zdrowia pracujących dla pielęgniarek

Województwo śląskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek

Poz.2 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek
Poz.4 Pielęgniarstwo neonatologiczne dla pielęgniarek i położnych
Poz.5 Pielęgniarstwo psychiatryczne dla pielęgniarek
Poz.6 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz.7 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek
Poz.8 Pielęgniarstwo rodzinne dla pielęgniarek
Poz.9 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.10 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek
Poz.11 Pielęgniarstwo opieki długoterminowej dla pielęgniarek

Województwo świętokrzyskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych
Poz.2 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek
Poz.4 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Województwo warmińsko – mazurskie

Poz.1 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek
Poz.2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek
Poz.3 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek

Województwo wielkopolskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek;
Poz.2 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek;
Poz.3 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek;
Poz.4 Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek;
Poz.5 Pielęgniarstwo ginekologiczno-położnicze dla położnych;
Poz.6 Pielęgniarstwo pediatryczne dla pielęgniarek;
Poz.7 Pielęgniarstwo onkologiczne dla pielęgniarek.

Województwo zachodniopomorskie:

Poz.1 Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki dla pielęgniarek;
Poz.2 Pielęgniarstwo internistyczne dla pielęgniarek;
Poz.3 Pielęgniarstwo geriatryczne dla pielęgniarek;
Poz.4 Pielęgniarstwo chirurgiczne dla pielęgniarek.