Związek pip narzeka na prace zespołu ds. określenia wysokości minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia. Sam natomiast zrobił to 23 września 2015 roku, podpisując porozumienie brutto brutto.

Działalność związku pip.

 

 

W stanowisku związku pip w sprawie prac zespołu ds. określenia minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia czytamy: 

"W jaki sposób przedstawiciele stron bezpośrednio na Zespole mogą w sposób odpowiedzialny podejmować jednoosobowo decyzje w imieniu swoich organizacji akceptując wstępny projekt Ministra Zdrowia pomijając w ogóle dyskusję i stanowisko statutowych organów danej organizacji."

Koniec cytatu.

Pytanie:

W jaki sposób przedstawiciele władz związku pip mogli w sposób odpowiedzialny podejmować decyzje w imieniu organizacji, akceptując w dniu 23 września 2015 roku porozumienie z Ministrem Zdrowia (brutto brutto), pomijając w ogóle dyskusję nad warunkami przedmiotowego porozumienia w środowisku zawodowym pielęgniarek i położnych? 

Mariusz Mielcarek