Wiceminister zdrowia zaklina rzeczywistość! A ona jest tak jak przewidywaliśmy. Ratownicy medyczni zastępują pielęgniarki. A mieli tylko "uzupełniać braki w kadrze pielęgniarskiej". Dobra zmiana? "Dobra zamiana". Tylko nie dla pielęgniarek!

Rząd - braki w kadrze pielęgniarskiej uzupełnimy ratownikami medycznymi.

 

Kwietniowe wydanie Miesięcznika Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych - Co prawda wskazuje się w rozporządzeniu czynności, jakie będą mogli wykonywać, jednakże wszyscy zdają sobie sprawę, że rzeczywistość będzie wyglądała inaczej – ratownicy w pełni będą zastępowali pielęgniarki na stanowiskach pracy.

 

Do redakcji Portalu napływają pierwsze informacje związane z wejściem w życie nowych regulacji prawnych przeforsowanych przez ministra zdrowia, a mających na celu "uzupełnienie braków w kadrze pielęgniarskiej ratownikami medycznymi'.

Otóż od 1 czerwca 2016 roku jeden ze szpitali powiatowych wprowadza nową organizację pracy pielęgniarek. Dotychczas na dyżurze pracowały dwie pielęgniarki. Teraz będzie to jedna pielęgniarka oraz ratownik medyczny. Na pytania kierowane przez pielęgniarki do szefostwa szpitala (w zakresie odpowiedzialności, podległości służbowej, wynagrodzenia) odpowiedzi brak. 

Redakcja Portalu prosi pielęgniarki, aby przesyłały na maila: [email protected] informacje w zakresie: organizacji, obowiązków, podległości służbowej, wynagrodzenia w przypadkach, kiedy będą zatrudniani ratownicy na szpitalnych oddziałach. 

Mariusz Mielcarek 

Poniżej cytuję fragment odpowiedzi na interpelację poselską, którą udzielił wiceminister zdrowia: 

"Podkreślenia wymaga, że zawody ratownika medycznego i pielęgniarki nie mogą być traktowane zamiennie, i - chociażby z uwagi na liczbę ratowników medycznych (około 13 tys.) w porównaniu do liczby pielęgniarek (ponad 285 tys. – zgodnie z danymi na koniec 2015 r. – Centralny Rejestr Pielęgniarek i Położnych) – ratownicy medyczni nie mogą stanowić dla pielęgniarek istotnej konkurencji przy zatrudnianiu.

Jest tylko jeden obszar, gdzie ratownicy medyczni i tzw. pielęgniarki systemu mają jednakowe zakresy czynności możliwych do wykonywania i mogą się nawzajem zastępować. Dotyczy to udzielania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego. Poza zespołami zakres kompetencji obu grup zawodowych, chociaż zbieżny w pozycjach związanych z niektórymi czynnościami, pozostaje jednak odmienny.

Niezależnie od powyższego, uprzejmie informuję, iż nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, dająca ratownikom medycznym możliwość pracy na oddziałach szpitalnych już obowiązuje. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego nie może zawężać uprawnień zawodowych tej grupy, wynikających z ustawy o PRM".

Z poważaniem
Z upoważnienia
MINISTRA ZDROWIA
PODSEKRETARZ STANU
Piotr Warczyński
28-04-2016