Poseł do ministra zdrowia o "techniku pielęgniarstwa"

 

Inowrocław, dnia 16.06.2016 r.

Poseł na Sejm RP

Krzysztof Brejza 

 

Minister Zdrowia

Pan Konstanty Radziwiłł

 

Szanowny Panie Ministrze!

 

W wielu krajach Europy zawód pielęgniarki nie wymaga zawsze studiów wyższych. Wydaje się, że błędem była likwidacja kształcenia pielęgniarek w szkołach policealnych. Należałoby rozważyć powrót do tego rozwiązania i stworzenie zawodu technika pielęgniarstwa. Technik pielęgniarstwa mógłby wykonywać niektóre zabiegi jak np. iniekcje domięśniowe, przygotowywać leki do podania pacjentom, sporządzać dokumentację. W tej chwili pielęgniarki obarczone są obowiązkiem wykonywania wszystkich tych czynności. 

W związku z powyższym, pragnę zadać Panu Ministrowi następujące pytania:

  • Czy Ministerstwo rozważa powrót do kształcenia pielęgniarek w ramach szkolnictwa zawodowego?
  • Jakie jest stanowisko Ministerstwa w sprawie pomysłu wprowadzenia technika pielęgniarstwa? (...)

Z poważaniem

Krzysztof Brejza 

 

 

Zobacz także: 

Poseł (PIS) na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych: zastanawiamy się nad tym czy nie uruchomić średniego szczebla...

Minister zdrowia o możliwości wprowadzenia "powrotu do uprzedniego systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych oraz uruchomieniu dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki".

Minister zdrowia pyta uczniów gimnazjów: czy jesteś zainteresowany kształceniem w zawodach: pielęgniarki/pielęgniarza lub asystenta pielęgniarki/pielęgniarza?