Dofinansowane kursy dla pielęgniarek i położnych

Dofinansowane kursy dla pielęgniarek i położnych

 

 

Dofinansowane kursy dla pielęgniarek i położnych

 

źródło zdjęcia: www.medexpress.pl 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach zaprasza pielęgniarki/pielęgniarzy oraz położne/położnych do  udziału w projekcie p.n. Wzrost kwalifikacji pielęgniarek i położnych w zakresie potrzeb epidemiologicznych i demograficznych kraju, który jest finansowanych w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Głównym celem projektu jest wzrost kwalifikacji 800 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych z terenów województw : podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, lubelskiego i mazowieckiego z zakresu dziedzin będących najczęstszą przyczyną dezaktywacji zawodowej społeczeństwa z przyczyn zdrowotnych j. chorób krążenia, układu oddechowego i chorób nowotworowych.

Rekrutacja jest już w trakcie. 

Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne. 

Uczestnikami projektu mogą być pielegniarki/pielegniarze oraz położne/położni, którzy z własnej inicjatywy wyrażają chęć udziału w projekcie oraz spełniają dodatkowe kryteria wynikające z ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1435 z późn. zm.). 

Kursy będą realizowane na terenie 5 województw: podlaskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelskim i pomorskim. 

Tematyka realizowanych kursów:

  • Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – Kurs specjalistyczny: Ordynowanie leków, wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych.                                                                                        Program obejmuje 45h teoretycznych (zasady stosowania terapii wybranymi produktami leczniczymi, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, zasady i tryb wystawiania recept, aspekty prawne i odpowiedzialność zawodowa. Staż - 20h zajęć praktycznych dla pielęgniarek- gabinet lekarza rodzinnego, dla położnych gabinet lekarza rodzinnego/poradnia ginekologiczna. Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji. 
  • Kurs specjalistyczny: Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych. Program obejmuje 75h teoretycznych (badanie podmiotowe i  przedmiotowe osoby dorosłej w zakresie fizjologicznych funkcji narządów i układów (moduł podstawowy – 30h), w zakresie zaburzonych funkcji narządów i układów (moduł specjalistyczny – 35h), ocena stanu zdrowia pacjenta na podstawie wyników badania podmiotowego i przedmiotowego (moduł diagnostyczny -10h). Staż – 25h zajęć praktycznych ( oddział internistyczny – 10 h, oddział neurologiczny – 5h, oddział intensywnej opieki medycznej- 5h, oddział chirurgii – 5h). Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.
  • Kurs specjalistyczny: Opieka pielęgniarska nad chorym dorosłym w leczeniu systemowym nowotworów. Program obejmuje 35 h teoretycznych (podstawy leczenia farmakologicznego nowotworów złośliwych, podawanie leków przeciwnowotworowych, objawy uboczne systemowego leczenia przeciwnowotworowego, opieka nad pacjentem poddanym systemowemu leczeniu przeciwnowotworowemu. Staż – 35h zajęć praktycznych, dla pielęgniarek oddział chemioterapii lub oddział onkologii stacjonarnej (25h) oraz oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) (10h), dla położnych oddział chemioterapii stacjonarnej (10h), oddział ginekologii onkologicznej (15h) oraz oddział chemioterapii dziennej (ambulatorium) (10h). Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.
  • Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Program obejmuje 135h teoretycznych (psychoonkologia w praktyce , profilaktyka i diagnostyka chorób nowotworowych, pielęgnowanie i rehabilitacja chorego onkologicznie, pielęgnowanie dzieci z chorobą nowotworową, opieka paliatywna). Staż – zajęcia praktyczne 105h – oddział chemioterapii (21h), oddział radioterapii (21h) oddział chirurgii onkologicznej (21h), oddział onkologii i hematologii dziecięcej (21h), hospicjum stacjonarne lub oddział opieki paliatywnej (21h). Kurs zakończy się egzaminem, uczestnicy którzy ukończą kurs i zdadzą egzamin końcowy otrzymają zaświadczenia potwierdzające nabycie nowych kwalifikacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać w biurze projektu w siedzibie PWSZ w Suwałkach, ul. Noniewicza 10, 16-400 Suwałki, na stronie internetowej projektu (http://pwsz.suwalki.pl/aktualnosci16), pod numerem telefonu 87 562 83 99 lub e-mailem: kursy@pwsz.suwalki.pl.

 

 

Właściciel Portalu nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone w Reklamie/Prezentacji, a także nie odpowiada za ofertę Reklamodawcy.

Komentarze użytkowników

#1  2016.08.12 12:05:44 ~Marzena

Niestety ani telefonicznie ani droga mailowa nie zdołałam się skontaktować z PWSZ w Suwałkach. Już to sygnalizowałam na stronie pana Mielcarka.

#2  2016.08.12 16:12:03 ~jp

Po co? Minister Radziwiłł już nas zdegradował do 4 lat liceum pielęgniarskiego! To dziwne, bo w całej Europie Pielęgniarka ma licencjat, a u Nas ma być służącą PANA DOKTORA! Dzisiaj w przych. chirurgicznej dr idzie na urlop i pacjentka chce się zapisać na opatrunek do mnie( pielęgniarki) NIESTETY to jest niemożliwe bo w Polsce pielęgniarki nie mają takich uprawnień! Pacjentka: to bzdura przecież codziennie Pani wykonuje mi ten opatrunek, a dr. siedzi w sąsiednim gabinecie .Bez komentarza.

#3  2016.08.19 13:45:17 ~Ania

Minister Radziwiłł ma stare myślenie lekarzy o pielegniarkach, nigdy nie będzie tak naprawdę ich wspierał, dlatego degraduje ten zawód. W jego mentalności liceum nam wystarczy po to , żeby służyć na oddziale.

#4  2016.09.03 12:15:14 ~motyl

Radziwiłł aż za dobre ma myślenie - Szanowna Pielęgniarko- o Paniach ale liczy się, kasa dla nich a nie sentymenty o których ty piszesz -ze mają Was szanować , oni ,po trupach idą do swoich celów a Wy ponieważ biernie się poddajecie temu co oni wyprawiają ale STALE WASZYM KOSZTEM ! BO WAM SIĘ ZAWSZE OBNIŻA STAWKI A ONI DOSTAJĄ CAŁY CZAS PODWYŻKI BO INACZEJ NIE RUSZAJĄ SWOICH TYŁKÓW DO PRACY .I CO NAJWAŻNIEJSZE SĄ SOLIDARNI ! CAŁY CZAS DOSTAJECIE PO GRZBIECIE . Tylko wtedy gdy wszystkie nie pójdą do pracy to

#5  2016.09.03 12:25:12 ~Motyl

Kończę to co urwało w moim poprzednim komentarzu - część dalsza - ,To oni spalą na panewce "- bo zadania jakie mają do wykonania w Umowie nie będą zrealizowane i ,TYLKO TO ZMUSI ICH DO INNEGO MYŚLENIA" Bo to wy pracujecie na ich gaże po 14000 zł a wy ile 2000 brutto to mniej niż fryzjerka i ekspedientka z marketu , które nie muszą się tyle uczyć - kursy , specjalizacje , studia . Więc , Szykujcie się wszystkie NA ULICĘ NA ZADYMĘ w skali kraju .

Dodaj komentarz