Porozumienie Zawodów Medycznych zapowiada wrześniowe protesty pracowników ochrony zdrowia. Lekarz i pielęgniarka niosą wspólne transparenty? Trzeba mieć tupet, aby proponwać wspólną manifestację lekarzy z ... pielęgniarkami. A uwarunkowania są oczywistą oczywistością!

Pielęgniarstwo 2016.