Poseł do Radziwiłła: Względem jakiego klucza miałyby być określane pensje pielęgniarek „po studiach” oraz „po liceum”? Proszę o dokładny opis nowego zawodu „asystenta pielęgniarki”.

Zawód pielęgniarki a licea medyczne

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie zapowiedzi wprowadzenia 5-letniego liceum pielęgniarskiego

 

Zapowiedź wprowadzenia 5-letniego liceum pielęgniarskiego w celu szybkiego zwiększenia liczby białego personelu w Polsce budzi uzasadnione obawy. Opieka pielęgniarska wymaga wysokich kwalifikacji zawodowych oraz właściwie ukształtowanych cech charakterologicznych. Skrócenie okresu kształcenia pielęgniarek*, w kontekście rozszerzenia w ostatnich latach ich kompetencji m.in. o czynności wykonywane niegdyś przez lekarzy, stoi w sprzeczności z interesem pacjentów.

Za sprawą wstąpienia do struktur Unii Europejskiej, w Polsce od 2004 roku pielęgniarki, aby uzyskać zatrudnienie w szpitalu, zmuszone są ukończyć studia wyższe. Od tego czasu jakość świadczonych usług przez biały personel systematycznie wzrasta. Pielęgniarka nie jest już tylko pomocnikiem lekarza, ale przede wszystkim samodzielnym profesjonalistą, potrafiącym wesprzeć pacjenta szybko i skutecznie.

Nie trzeba być ekspertem, aby stwierdzić, że równoległe kształcenie w zawodzie pielęgniarki ścieżką studiów wyższych oraz liceum, niewątpliwie przyczyni się do umniejszenia roli aktualnie pracujących pielęgniarek, które nabyły prawa do wykonywania zawodu w oparciu o tytuł licencjata lub magistra. Co więcej, zapowiadana zmiana, przyczyniłaby się do pogłębienia różnic w środowisku pielęgniarek, które nie są bez znaczenia dla funkcjonowania całego systemu zdrowia, a które zaistniały wbrew woli samych zainteresowanych.

Zakładając, że wybór ścieżki uzyskania praw do wykonywania zawodu pielęgniarki wiązałby się z późniejszą dywersyfikacją uposażenia za wykonywaną pracę, należy w mojej opinii spodziewać się wystąpienia dwóch niepożądanych scenariuszy:

- W przypadku, gdyby uposażenie pielęgniarki „po studiach” zostało utrzymane na poziomie pielęgniarki „po liceum” oczywistym jest, że kandydatki na pielęgniarki będą wybierać szybszą i prostszą ścieżkę uzyskiwania uprawnień zawodowych, co w konsekwencji globalnie przyczyni się do spadku jakości świadczonych usług medycznych w Polsce.

- Natomiast w przypadku, gdyby uposażenie pielęgniarki „po studiach” zostałoby utrzymane na poziomie nieznacznie wyższym względem uposażenia pielęgniarki „po liceum”, to wówczas Minister Zdrowia stałby się osobą indywidualnie odpowiedzialną za pogłębienie dotychczas istniejących różnic w środowisku pielęgniarek, wytworzenia poczucia niesprawiedliwości w gronie doświadczonego personelu, a także innych zjawisk, które trudno jest teraz przewidzieć.

Prawdą jest, że w Polsce brakuje białego personelu. Zgodnie z danymi Eurostatu za 2013 rok na 100 tys. obywateli przypada zaledwie 527 pielęgniarek, gdy średnia unijna wynosi odpowiednio 652. Przedstawiona statystyka nie ulegnie trwałej poprawie na skutek zmian w systemie kształcenia. Być może otwarcie nowej, szybkiej i mniej wymagającej ścieżki nabywania praw do wykonywania zawodu zatuszuje problem na kilka lat, ale w żadnym razie nie przyczyni się do jego strukturalnego rozwiązania. Należy jasno i otwarcie stwierdzić, że braki białego personelu mogą zostać uzupełnione jedynie w drodze poprawy warunków pracy i wzrostu płac. Każde inne rozwiązanie, szczególnie takie, które z uwagi na rezultaty w krótkiej perspektywie jest pożądane przez rząd, należy uznać za połowiczne i nieodpowiedzialne.

W związku z powyższym, pragnę stanowczo sprzeciwić się zapowiedzi wprowadzenia 5-letniego liceum pielęgniarskiego.

Jednocześnie proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1) Na jakim etapie w Ministerstwie Zdrowia są prace nad projektem ustawy wprowadzającej 5-letnie liceum pielęgniarskie?

2) Względem jakiego klucza miałyby być określane pensje pielęgniarek „po studiach” oraz „po liceum”?

3) Czy obecny Minister Zdrowia przewiduje dalszy wzrost płac pielęgniarek, jako kontynuację podwyżek ustalonych przez poprzedniego Ministra Zdrowia oraz Sejm poprzedniej kadencji?

4) Proszę o dokładny opis nowego zawodu „asystenta pielęgniarki”, który zgodnie z informacjami przekazywanymi przez media branżowe, miałby powstać wraz z ustanowieniem 5-letniego liceum medycznego.

Poseł Lidia Gądek

21 lipca 2016

 

Zobacz także: 

Poseł (PIS) na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. pielęgniarek i położnych: zastanawiamy się nad tym czy nie uruchomić średniego szczebla...

Minister zdrowia o możliwości wprowadzenia "powrotu do uprzedniego systemu kształcenia w zawodzie pielęgniarki w formie liceów medycznych oraz uruchomieniu dwuletniego kształcenia w zawodzie asystenta pielęgniarki".