Poseł: do mojego biura poselskiego zgłaszają się Pielęgniarki i Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej, będące na umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zamach na pielęgniarki i położne rodzinne

 

      

 

 

Interpelacja do ministra zdrowia
w sprawie pielęgniarek i położnych podstawowej opieki zdrowotnej

 

Szanowny Panie Ministrze,

do mojego biura poselskiego zgłaszają się Pielęgniarki i Położne Podstawowej Opieki Zdrowotnej, będące na umowach kontraktowych z Narodowym Funduszem Zdrowia, zaniepokojone doniesieniami ze strony Ministerstwa Zdrowia o planowanych zmianach w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Pielęgniarki i Położne POZ uważają, że tworzenie zespołów medycyny rodzinnej, w których skład wchodziłyby pielęgniarki i położne pod kierunkiem lekarzy, oznaczać będzie brak możliwości prowadzenia samodzielnej praktyki przez pielęgniarki i położne.

Pielęgniarki i Położne POZ sprzeciwiają się powyższym rozwiązaniom i chcą zachować samodzielność oraz niezależność. Uważają także, że tworzenie wspólnych list pacjentów oraz zespołów medycyny rodzinnej, w których to lekarz pełniłby rolę koordynatora będzie naruszeniem zasady wolności wyboru pielęgniarki i położnej przez pacjentów.

Pielęgniarki i Położne POZ od siedemnastu lat prowadzą samodzielne praktyki i przez ten czas wypracowały sobie dobrą opinię wśród pacjentów. Pielęgniarki i Położne POZ są blisko swoich podopiecznych, znają ich problemy i otaczają opieką.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

Jakie i kiedy zostaną podjęte decyzje w zakresie zmiany prawa w obszarze podstawowej opieki zdrowotnej?
Czy Pielęgniarki i Położne POZ utracą możliwość prowadzenia samodzielnej praktyki?
Z poważaniem,

Poseł Michał Wojtkiewicz

22 lipca 2016

 

Zobacz także:

(5) TV.pielegniarki.info.pl Najpierw minister zdrowia mówi o ewentualnej likwidacji samodzielnych podmiotów prowadzonych przez pielęgniarki i położne rodzinne, a po 10 minutach ukazuje swoją wizję pielęgniarki rodzinnej. Może pan się na coś zdecyduje?

TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.

Zobacz więcej informacji w Aktualnościach w dziale - Pielęgniarka i położna rodzinna

Zobacz także:

Interpelacja poselska do ministra zdrowia w sprawie zespołów lekarsko-pielęgniarskich

(2) TV.pielegniarki.info.pl - sejm 27 kwietnia 2016 - minister Radziwiłł wypowiada wojnę samodzielnym podmiotom, prowadzonym przez pielęgniarki i położne rodzinne.