Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministra Zdrowia

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 
Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministra Zdrowia 
 
 
Rzecznik Praw Obywatelskich zaapelował do Ministra Zdrowia o podjęcie działań systemowych, które pozwolą na realne zwiększenie liczby pielęgniarek i położnych w publicznym systemie opieki zdrowotnej. Konieczna jest radykalna poprawa warunków pracy oraz wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. Narastający problem stanowi wysoka średnia wieku pielęgniarek i położnych, malejące zainteresowanie osób młodych wykonywaniem tych zawodów, a także emigracja zarobkowa tej grupy zawodowej.  Rzecznik podkreślił, że zapewnienie odpowiedniej liczby personelu pielęgniarskiego i położnych jest problemem nie tylko strukturalnym. Zjawisko to ma także wymiar prawny. Na władzy publicznej spoczywa bowiem obowiązek zapewnienia prawa do ochrony zdrowia i równego dostępu do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Poniżej publikujemy odpowiedź Ministerstwa Zdrowia z dnia 27 czerwca br.  Czytaj dalej...