Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Ministerstwo zdrowia o normach zatrudnienia i emigracji

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych

 

      

 
Ministerstwo zdrowia o normach zatrudnienia i emigracji
 
W odniesieniu do kwestii dotyczącej zapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych informuję, że przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 
grudnia 2012 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i 

położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. z 2012 r. poz. 1545) zobowiązują kierownika podmiotu leczniczego do ustalenia minimalnych norm zatrudnienia co najmniej raz na trzy lata. W sytuacji, gdy w danym podmiocie leczniczym stan kadry lub warunki organizacyjne ulegają zmianie, kierownik tego podmiotu powinien podjąć doraźne działania i dostosować ustalone wcześniej minimalne normy do zmieniającej się sytuacji.  Podkreślam, że ww. rozporządzenie jest narzędziem dla kadry zarządzającej w pielęgniarstwie i położnictwie służącym do określenia zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską i położniczą oraz wskazania liczby pielęgniarek i położnych do sprawowania opieki nad pacjentami w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Czytaj dalej...

 

Zobacz więcej artykułów z najnowszego numeru Ogólnopolskiej Gazety Pielęgniarek i Położnych

 

Zobacz także:

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Rzecznik Praw Obywatelskich apeluje do Ministra Zdrowia

 

Miesięcznik Ogólnopolska Gazeta Pielęgniarek i Położnych nr 7/2016 - Radziwiłł: zamiast podwyżek od zaraz, minimalne wynagrodzenie... za 5 lat

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.08.10 20:54:03 ~samo życie

W Białogardzie zmarła lekarka anestezjolog po 4 dobie dyżurowania. Jeszcze trochę i zaczną padać pielęgniarki, bo ileż człowiek może wytrzymać :( . A ministerstwo twierdzi, że to kierownicy podmiotów leczniczych decydują o normach zatrudnienia. A niby komu może przeciwstawić się kierownik? Dyrektorowi? To już następnego dnia nie będzie kierownikiem! Góra dobrze wie, że jak wprowadzą normy zatrudnienia to szpitale będą do likwidacji z powodu braku personelu zarówno pielęgniarskiego jak i lekarskiego. Taka jest cała prawda. A jak się coś stanie, to do odpowiedzialności kogo pociągną? Ano kierownika. Sąd już też kiedyś orzekł winną w przypadku zdarzenia niepożądanego oddziałową, bo ona odpowiada za grafik.

#2  2016.08.11 10:25:39 ~irena

,Powyższe rozporządzenie nie reguluje zatrudnienia w podmiocie tylko wskazuje sposób ustalania minimalnej normy zatrudnienia pielęgniarek''. Więc ja się pytam po co ten sposób, jeżeli nie można dokonać regulacji zatrudnienia i do trudnić brakujący personel? W żadnym zawodzie nikt nie wymyślał takich cudacznych rozwiązań jeżeli chodzi o zatrudnianie, nie widziałam jeszcze takiego rozporządzenia u lekarzy, radiologów, fizjoterapeutów, diagnostów laboratoryjnych , które uwzględniałoby czas bezpośredni i pośredni poświęcony pacjentowi, ustalony i wyliczony przez kogoś tam, uznawany jako swego rodzaju constans w czynnościach poświęconych choremu człowiekowi. Zachód się z nas śmieje, śmieją się także z pracy naszych władz, które popierają takie projekty i akceptują taką formę upokarzania tego zawodu. Myślę że kiedyś w warunkach frontowych angażowano personel nie wyliczając wg wzoru ile czasu średnio pielęgniarka poświęci pacjentowi i czy te czynności są bezpośrednie czy pośrednie - po prostu wtedy walczono o rannych. Piszę ten komentarz dlatego, iż w głowie mi się nie mieści co w tym kraju się stało

#3  2016.08.12 13:04:36 ~Ellza

No i znowu zwalanie na dyrektorów,kierowników! Przecież żaden z nich nie podniesie "normy zatrudnienia"bez nakazów,bo go na to po prostu nie stać! Każdy z nich musi zapewnić płace dla lekarzy,a oni zazwyczaj są na kontraktach.Brak lekarzy,to brak umowy z NFZ! Pielęgniarek tam nie bierze się pod uwagę! Może niech się "kolejny" minister ocknie,bo nie długo to nawet pań sprzątających zabraknie! I Jeszcze jedno."Podwyżki",które pan minister zaproponował i to w tak odległym czasie,to niech sobie "w buty wsadzi,będzie wyższy"! Jeżeli w tym roku co do podwyżek uposażenia pielęgniarek nic się nie zmieni i to teraz i natychmiast,to za rok będzie zamykał szpitale! No ale pan minister ma dobre samopoczucie i wie co lepsze!

Dodaj komentarz