Ministerstwo zdrowia tłumaczy dlaczego rozważa powrót do kształcenia pielęgniarek w Liceach Medycznych

Zawód pielęgniarki a Licea Medyczne.

 

        

 

Redakcja Ogólnopolskiego Portalu Pielęgniarek i Położnych, od dnia 2 sierpnia 2016 roku, zamieściła na facebookowym profilu portalu sondę na temat powrotu Liceów Medycznych. Respondenci mieli do wyboru dwie odpowiedzi: Tak oraz Nie. Do tej pory w sondzie zagłosowało ponad 1150 osób, przy czym warto zaznaczyć, ze głosowanie ciągle trwa, zainteresowane osoby zapraszamy  do udziału w sondzie. 

Dotychczasowe wyniki sondy:
Znaczna większość, bo aż 77% respondentów zagłosowało przeciwko powrotowi Liceów Medycznych, a pozostałe 23% głosowało za przywróceniem wcześniejszego systemu nauczania pielęgniarek.
 
 
 
Zobacz więcej informacji dotyczących Liceów Medycznych
 
 

 
 
Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz w dniu 9 sierpnia br. poinformował:
 
"W związku z występującym na rynku brakiem pielęgniarek i niepokojącymi prognozami dotyczącymi przyszłości tego zawodu oraz mając na uwadze fakt, że jednym z istotnych problemów ochrony zdrowia w Polsce jest niski wskaźnik pielęgniarek zatrudnionych na 1 tys. mieszkańców w bezpośredniej opiece nad pacjentem - Ministerstwo Zdrowia w ramach prac nad nową Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju planuje rozpoczęcie działań mających na celu zmniejszenie deficytu kadr medycznych, w szczególności pielęgniarek i położnych. W celu zapewnienia opieki zdrowotnej dostosowanej do potrzeb społecznych oraz wyzwań demograficznych, Minister Zdrowia rozważa możliwość wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia zawodowego pielęgniarek."
 
 
Wybrał 

Mariusz Mielcarek 

 

Zobacz więcej informacji dotyczących Liceów Medycznych