Niefortunna wypowiedź wiceprezesa Naczelnej Izby pip wobec absolwentów liceum medycznego. "Nie czuję się pielęgniarzem gorszego sortu".

Działalność samorządu pielęgniarek i położnych.

       

Na stronie FB Naczelnej Izby PiP widnieje post z cytatem wypowiedzi wiceprezesa NIPiP, cytuję:
"Pielęgniarka to samodzielny zawód, wymagający wysokich kwalifikacji zdobywanych na studiach, dlatego przeciwstawiamy się przywróceniu liceów pielęgniarskich"? 
 
Myślę, że pan wypowiada się jak "słoń w składzie porcelany".
 
Rozumiem pana intencję, ale nie czuję się pielęgniarzem gorszego sortu.
 
Mam ponad 30 letni staż pracy. Pracuję jako pielęgniarz na oddziale IOM. Jestem absolwentem liceum medycznego. Posiadam dwie specjalizacje. 
 
Czy ja nie posiadam wysokich kwalifikacji zawodowych?
 
Proszę o więcej dyplomacji. Mnie pana wypowiedź obraża. Nie zasługuję na takie traktowanie przez wiceprezesa naczelnej izby pip. Oraz inni absolwenci liceum medycznego. 
 
Mariusz Mielcarek