Wynagrodzenia pielęgniarek i położnych - na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszono informację w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Tzw. podwyżki pielęgniarek i położnych.

        

Tytuł

Projekt ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych

Informacje o przyczynach i potrzebie wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie

Celem projektu jest określenie poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego przysługującego poszczególnym grupom zawodowym pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionym w podmiotach leczniczych i sposobu jego ustalania.

Wprowadzenie szczególnych regulacji dotyczących ustalenia najniższego wynagrodzenia, wydaje się uzasadnione w odniesieniu do wyodrębnionej grupy pracowników posiadających wspólną cechę relewantną, tj. do pracowników wykonujących zawody medyczne w podmiotach leczniczych. Unormowania te mają na celu ochronę interesu niewątpliwej wagi tj. konstytucyjnie zagwarantowanego prawa obywatela do ochrony zdrowia. Dla zapewnienia przez państwo realizacji tego uprawnienia niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu nie tylko wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej, ale również zachęcenie jej do podjęcia zatrudnienia w zawodzie w podmiotach leczniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polski. Tymczasem, jednym z głównych czynników wpływającym na decyzję osób posiadających wykształcenie medyczne co do podjęcia pracy w zawodzie jest poziom zarobków, który - w opinii tego środowiska zawodowego - winien odpowiadać szczególnej roli pracy przez nich wykonywanej.

Z uwagi na cel, jakim jest zapewnienie pacjentom profesjonalnej kadry medycznej, a tym samym odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zdrowotnego, projektowana ustawa zawiera dopuszczalne ograniczenie swobody działalności prowadzonej przez podmioty lecznicze. Zgodnie bowiem z art. 22 Konstytucji RP ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Forma ustawy jest zatem niezbędna, a za ważny interes publiczny należy uznać gwarancję bezpieczeństwa zdrowotnego pacjentów.

Istota rozwiązań ujętych w projekcie

Projekt zakłada określenie najniższego wynagrodzenia zasadniczego grup zawodowych pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w ramach stosunku pracy w podmiotach leczniczych.

Grupy zawodowe określone zostały w oparciu o kryterium poziomu wykształcenia wymaganego od danego pracownika oraz dodatkowo posiadanej przez niego specjalizacji. Projekt ustawy zakłada podział pracowników medycznych zatrudnionych w podmiotach leczniczych na 10 grup zawodowych.

Projektowana ustawa ma stanowić systemowe rozwiązanie prawne zmierzające do stopniowego niwelowania dysproporcji w zakresie poziomu wynagrodzeń zasadniczych grup pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Projektowana ustawa wprowadzi w odniesieniu do pracowników wykonujących zawody medyczne przepisy o charakterze ochronnym, gwarantujące pracownikom wykonującym zawody medyczne ochronę wynagrodzenia zasadniczego, które po upływie okresu przejściowego będzie odpowiadało co najmniej iloczynowi kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie i współczynnika pracy określonego w załączniku do ustawy. Dla grup zawodowych pracowników najmniej zarabiających projektowana ustawa będzie stanowić gwarancję stopniowego podwyższania wynagrodzeń.

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto będzie stanowiło iloczyn kwoty bazowej i współczynnika określonego w załączniku do ustawy. Do dnia 31 grudnia 2019 r. kwota bazowa została ustalona na poziomie 3900 złotych brutto (kwota ta odpowiada wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2015 r. ogłoszonego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2016 r.). Docelowo kwotę bazową, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., stanowić będzie przeciętne wynagrodzenie miesięczne w rozumieniu art. 1 pkt 3a ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008) w poprzednim roku.

W okresie przejściowym (tj. do dnia 31 grudnia 2021 r.) podmioty lecznicze (pracodawcy) w wyniku corocznych rozmów będą ustalać ze związkami zawodowymi wysokość wzrostu wynagrodzeń, z uwzględnieniem sytuacji i możliwości finansowych placówki oraz w sposób zapewniający proporcjonalny dla każdej grupy zawodowej średni wzrost wynagrodzeń.

źródło: Kancelaria Rady Ministrów 

 

Komentarze użytkowników

#1  2016.09.26 19:49:33 ~tez piel

"wysokość wzrostu wynagrodzeń, z uwzględnieniem sytuacji i możliwości finansowych placówki oraz w sposób zapewniający proporcjonalny dla każdej grupy zawodowej średni wzrost wynagrodzeń".jasne :(

#2  2016.09.26 19:55:31 ~Antymoher

Ważny interes publiczny wymaga,ograniczenie swobody gospodarczej-prościej kazdemu nic:(

#3  2016.09.26 19:57:35 ~MILUSIA

NO TO MOJ PRACODAWCA DA MI SYMBOLICZNA ZLOTOWKE ! BO TERAZ MAM 1450 BRUTTO I Z TEGO NOCKI NALICZONE OD TEJ PODSTAWY!

#4  2016.09.26 20:02:12 ~Milena

Trele.morele

#5  2016.09.26 20:44:23 ~mirka

W związku z projektem badawczym dotyczącym satysfakcji zawodowej pracowników podmiotów leczniczych zwracam się z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Otrzymane wyniki zostaną wykorzystane do analizy warunków pracy i możliwości rozwoju zawodowego w podmiotach i instytucjach sektora zdrowotnego link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScN6wkl7kavoXyI-Ymde8sx_70VNp45fLgxL8CJZC6yaf3UVg/viewform

#6  2016.09.27 11:25:36 ~jo

Od 2020 roku ? umre do tego czasu !

#7  2016.09.27 12:22:16 ~Hela

Żarty sobie robią.Od 2020 roku to oni sami powinni zarabiać najniższą krajową,pacany jedne.

#8  2016.09.27 16:51:53 ~piel

W 2019 odejdę na emeryturę. Nędzne zarobki i nędzna emerytura! Kiedy ta szansa na podniesienie emerytury! W 2021r? Ku.ny jedne! Całe dziesiątki lat nas rżną! Przeciągają w czasie byle odwlec podwyżkę, tak im na tym zależy. Zamiast już teraz zachęcić młode do nauki w kierunku pielęgniarstwa to obiecują i myślą, że młode się skuszą?

#9  2016.09.28 02:52:05 ~gg

Mogą młode w kant pocałować one i tak za granicę pojadą no i dobrze przynajmniej one zarobią na życie, w Polsce to tylko bida gonitwa za etatami marnie opłaconymi. no i po co mi te szkoły, kursy i inne badziewia a mogłam leżeć do góry ty. i tak za to duże zeroo.

#10  2016.09.28 09:56:16 ~Darekkk

Zepewnienie profesjonalnej kadry medycznej zdaniem ustawy to masz pielegniarko 2000 zł brutto i oplac sobie wszystkie kursy i specjalizacje za >5000 zł bo tylko prywatnie sie dostaniesz. Z tego powodu nie zapomnij byc w pelni profesjonalna usmiechnieta i zadowolona z zycia. W Polsce najwyzszy czas docenic finansowo juz dawno profesjonalne srodowiska pielegniarskie. Do roboty Ministrze.

#11  2016.09.28 13:09:46 ~Kasia

Do 2020 roku już nie będzie za bardzo komu podnosić tych wypłat

#12  2016.09.28 14:44:52 ~@@@

Możliwość finansowa placówki? śmiech na sali przecież te placówki ciągle borykają się z brakami przynajmniej tak się informuje związki zawodowe; brak całościowego odpisu na FŚS;braki odzieży itd.itp.o czym tu mowa? Czas najwyższy przerwać ten bełkot!

#13  2016.09.28 22:18:49 ~Mgr piel.

Tak nas doceniają jak my siebie cenimy i szanujemy. Praca na 3 etatach za gowniane stawki, zawiść i etc. Jedna drugą ocenia , brak etyki w stosunku do koleżanek, obgadywanie, brak empatii. Umeczone, niezadowolone, ale latają wszystkie dziury, dorabiają na emeryturze, a potem ojej nikt nas nie szanuje, nie płaci konkretnie. A po co skoro murzyni zrobią za pół darmo. Jest ciąg opieki nad pacjentami. Czyli system jest OK!

#14  2016.09.29 09:24:31 ~do Mgr pie

Absolutnie masz rację,popieram

#15  2016.09.29 13:28:01 ~do#13

Proponuje zacznij od siebie i będzie CaCy:)

Dodaj komentarz